Noord-Brabant moet fouten in inpassingsplan Windenergie A16 herstellen

| 22 juli 2020

Bron: Raad van State

In een tussenuitspraak van vandaag over het inpassingsplan Windenergie A16 constateerde de Afdeling bestuursrechtspraak dat de provinciale staten van Noord-Brabant bij de beoordeling van de geluids- en schaduwoverlast van de nieuwe windturbines een aantal beoordelingsfouten heeft gemaakt. De provinciale staten krijgen nu 26 weken voor een herstelbesluit.

Het provinciale inpassingsplan, dat uit september 2018 stamt, maakt de bouw mogelijk van 28 windturbines langs de snelweg A16, over een lengte van 28 km. De turbines komen op vier verschillende locaties te staan. Bij knooppunt Klaverpolder voorziet het plan in de gemeente Moerdijk in 3 en in de gemeente Drimmelen in 6 windturbines, in de gemeente Breda voorziet het plan bij knooppunt Zonzeel in 8 windturbines en bij knooppunt Galder in 3 windturbines en ter hoogte van het bedrijventerrein Hazeldonk voorziet het plan in de gemeente Zundert in 8 windturbines.

De windturbines zullen verschillende exploitanten worden geëxploiteerd. In oktober 2018 zijn hier in totaal 12 omgevingsvergunningen voor verleend, waaronder aan ontwikkelaars Raedthuys Windenergie B.V. (Pure Energie) en NUON (Vattenfall). Tegen het inpassingsplan zijn 23 beroepschriften ingediend, waarvan het merendeel afkomstig is van bewoners en bedrijven die wonen of gevestigd zijn in het gebied waar de windturbines moeten komen. Zij vrezen voor een aantasting van hun woon- en leefklimaat door de turbines. Het gaat hen met name om geluidsoverlast, hinder door slagschaduw en aantasting van omgevingswaarden, zoals die van het landschap en de natuur.

Tussenuitspraak
In de tussenuitspraak constateert de Afdeling bestuursrechtspraak dat provinciale staten van Noord-Brabant op negen punten fouten hebben gemaakt bij de beoordeling van de geluids- en schaduwoverlast van de nieuwe windturbines, vooral in situaties waarbij er in de omgeving ook al bestaande windturbines staan of andere windturbines gepland zijn zoals in de gemeente Breda.

De Afdeling verwacht dat deze hersteld kunnen worden. In de latere einduitspraak zal de Afdeling bestuursrechtspraak beoordelen of de provincie met zijn herstelbesluit aan de opdrachten in deze tussenuitspraak heeft voldaan waarna het een einduitspraak zal doen over het inpassingsplan voor de windturbines.

Tags: , , , , , , , ,

Category: Onshore windparken

Reacties zijn gesloten.