Odfjell Oceanwind ontvangt 1,1 miljoen Euro ondersteuning voor ontwikkeling Mobile Offshore Wind Units

| 22 augustus 2021
Odfjell Oceanwind ontvangt 1,1 miljoen Euro ondersteuning voor ontwikkeling Mobile Offshore Wind Units

Bron: Odfjell Oceanwind

Het Noorse bedrijf Odfjell Oceanwind heeft van ENOVA, het Noorse staatsfond voor klimaat – en energietechnologie, 10 miljoen Noorse Kronen (± 1,1 miljoen Euro) ontvangen voor de verdere ontwikkeling van wat Odfjell Oceanwind noemt Mobile Offshore Wind Units (MOWU’s) en WindGrid.

MOWU’s zijn offshore windturbines met drijvende fundamenten die in de directe omgeving van een olie – of gasplatform geplaatst worden om de platform van windstroom te voorzien.

WindGrid zal het mogelijk maken gasturbines op het gastplatform te stoppen in perioden met windenergieproductie. Met windstroom is het mogelijk de huidige stroomvoorziening door gasturbines voor 60 – 70% te vervangen. In juni dit jaar werd dit door DNVL bevestigd aan de hand van een conceptverificatiebeoordeling.

‘Mobile’ refereert aan de mogelijkheid dat een offshore windturbine met drijvend fundament naar een andere locatie gesleept kan worden. De subsidie zal een deel van de engineering- en planningsactiviteiten in de tweede helft van 2021 financieren en zo een solide basis leggen voor een investeringsbeslissing.

Commerciële MOYU met Siemens 11 MW windturbine

In eerste instantie zal de installatie van MOWU’s gericht worden op olie- en gasplatforms in de Noorse Noordzee. Volgens planning zullen de eerste MOWU’s met een offshore windturbine van Siemens Gamesa met 11 MW vermogen in 2024 operationeel zijn. Bron: Odfjell

Tags: , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.