Ontwerpbesluit Rijkswaterstaat windturbine Den Haag ter inzage

| 22 december 2017

De gemeente Den Haag heeft kennis genomen van de ontwerpbeschikking van Rijkswaterstaat over het voornemen om een vergunning op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr) te verlenen aan V.O.F. de Haagse Molen op het terrein van Westvlietweg 7, Den Haag.

De gemeente staat hier kritisch tegenover. Er loopt nog een handhavingsverzoek. De gemeente wacht de uitkomst van het handhavingsverzoek af alvorens een zienswijze in te dienen.

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 21 december  tot en met 31 januari 2018 ter inzage en is ook in te zien bij het Servicecentrum Leidschendam-Voorburg, Koningin Wilhelminalaan 2, Leidschendam.

Ontwerpbeschikking windturbine Rijkswaterstaat (PDF, 1.04 MB)

Tags: , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.