Ørsted krijgt subsidie voor 100 MW waterstofproject in Zeeland

| 22 december 2022

Bron: Ørsted

Ørsted heeft van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat subsidie ontvangen voor de ontwikkeling van een 100 MW waterstofproject in Zeeland dat fossiele waterstof moet vervangen door hernieuwbare waterstof die via elektrolyse met hernieuwbare energie wordt geproduceerd.

Het betreft subsidie uit het ‘Important Project of Common European Interest’ (IPCEI)-project. IPCEI is een geïntegreerd Europees project dat bestaat uit meerdere nationale projecten van bedrijven en/of onderzoeksinstellingen uit diverse EU-lidstaten die complementair zijn, synergie hebben en bijdragen aan strategische Europese doelen.

Waterstofproject

Het project is gelegen in het havengebied van North Sea Ports in de provincie Zeeland en heeft een 100 MW elektrolyser capaciteit. Doel is om fossiele waterstof te vervangen door hernieuwbare waterstof die via elektrolyse met hernieuwbare energie wordt geproduceerd. Het is de bedoeling dat Yara afnemer wordt van een significant deel van de hernieuwbare waterstof voor de productie van groene ammoniak, onder meer bestemd voor de productie van groene meststoffen.

Met een capaciteit van 100MW kan dit grootschalige project een belangrijke rol spelen in de realisatie van de Nederlandse ambities op het gebied van hernieuwbare waterstof.

“Europa heeft dringend behoefte aan nieuwe groene oplossingen om klimaatverandering te bestrijden en regionale energieonafhankelijkheid veilig te stellen. Ik wil de Nederlandse regering prijzen voor hun rol bij de bevordering van zowel hernieuwbare energie als hernieuwbare waterstof. Het IPCEI-proces helpt de hernieuwbare waterstof sector te lanceren, maar als we echt een Europese koploperspositie willen creëren, hebben we reguleringskaders nodig gericht op het stimuleren van vraag en aanbod voor de overstap van fossiele brandstoffen naar nul-emissie alternatieven. ” – aldus Oliva Breese, CEO van Ørsted P2X.

Steven Engels, hoofd van Ørsted P2X in de Benelux-regio, zegt:

“De toekenning van deze subsidie is een belangrijke stap in de realisatie van dit project. Dit is goed nieuws voor Zeeland, voor onze waterstofambities en voor de groene energietransitie. Nederland heeft een uitstekende uitgangspositie voor hernieuwbare waterstofprojecten. We zijn blij met dit project bij te dragen aan de realisatie van de ambitieuze Nederlandse klimaatdoelstelling. Met het juiste reguleringskader kunnen de offshore windbronnen van de Noordzee, de grondstoffen leveren voor de groene transformatie van de grote industriële clusters in Nederland. Wij hopen dat de overheid haar onlangs aangekondigde initiatieven ten aanzien van hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische oorsprong (RFNBO’s) voor de industrie en productieondersteuning de komende maanden zo concreet mogelijk maakt.”

Nederland is een strategische markt voor Ørsted. Het bedrijf exploiteert het Borssele 1&2 offshore windpark voor de kust van Zeeland. Ørsted is ook betrokken bij het Power-to-X-project SeaH2Land, waarbij de Nederlandse offshore windbronnen benut worden om groene waterstof te produceren voor een mogelijk grensoverschrijdend waterstofnetwerk in zowel Nederland als België.

Tags: , , , ,

Category: Wind & Waterstof, Windenergie

Reacties zijn gesloten.