Pondera Indonesië en partners onderzoeken mogelijkheden van onshore wind in Indonesië

| 22 mei 2023

Pondera gaat samen met partners PT Witteveen Bos Indonesia, het Indonesian Institute for Energy Economics (IIEE), PT Quadran Energi Rekayasa en PT BITA onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden van onshore wind in Indonesië.

Dit project, “Wind Energy Development in Indonesia: Investment Plan”, is een initiatief van het United Nations Office for Project Services (UNOPS), onder leiding van het Southeast Asia Energy Transition Partnership (ETP).

Het onderzoek omvat de volgende activiteiten:

  • Het ontwerpen van een roadmap voor de onshore windsector;
  • Het uitvoeren van een beoordeling van de vergunningseisen voor de sector en voor een selectie van windlocaties;
  • Het in kaart brengen van het windenergiepotentieel en het analyseren van mogelijke lacunes voor de geselecteerde windlocaties;
  • Opstellen van een gids voor investeringsmogelijkheden voor de windenergiesector op land;
  • Organiseren van technische werkgroepen voor windenergie om belanghebbenden bijeen te brengen.

Tijdens het onderzoek gaan de partijen nauw samenwerken met belangrijke stakeholders in de windenergiesector, waaronder het ministerie van Energie en Mineralen (MEMR), het ministerie van Nationale Ontwikkelingsplanning (Bappenas), het staatselektriciteitsbedrijf PLN en onafhankelijke energieproducenten (IPP’s).

Pondera ziet deze studie als een kans om de ontwikkeling van windenergie in Indonesië te versnellen. Hoewel er op het eiland Sulawesi al twee grootschalige windprojecten zijn gerealiseerd, is er grote behoefte aan een concrete pijplijn van levensvatbare windprojecten die de interesse van investeerders voldoende wekken. Bron: Pondera

Tags: , , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.