Prinsjesdag 2021: 6,8 miljard euro voor het aanpakken van klimaatverandering.

| 22 september 2021
Demissionair kabinet presenteert miljoenennota 2022

Bron: Rijksoverheid

Op Prinsjesdag 2021 presenteerde het demissionaire Kabinet de jaarlijkse miljoenennota. Het Kabinet reserveert 6,8 miljard euro voor het terugdringen van de Co2-uitstoot. Als onderdeel hiervan wordt het SDE++ budget verhoogt met 3 miljard euro. Brancheverenigingen reageren gemengd.

De Nederlandse overheid heeft de doelstelling om 49% broeikasgasreductie in 2030, ten opzichte van 1990, te realiseren en klimaatneutraliteit in 2050. Om dit te behalen moet nog veel gebeuren. Op Prinsjesdag werd aangekondigd dat het demissionaire Kabinet eenmalig 6,8 miljard euro in klimaatmaatregelen investeert (bovenop het bestaande klimaatbeleid) om de klimaatstappen te versnellen.

3 miljard euro extra budget voor SDE++

Naast een aantal tegemoetkomingen voor Nederlandse huishoudens en bedrijven die duurzame keuzes maken, verhoogt het Kabinet ook het budget van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++), de subsidieregeling voor duurzame energie en andere technologieën die de CO2-uitstoot in Nederland verlagen, met €3 miljard. Het doel van de ophoging van de SDE++-regeling is om met meerdere technologieën bij te dragen aan de verduurzaming van onder andere de gebouwde omgeving, mobiliteit, glastuinbouw en industrie.

Het plafond voor CCS binnen de SDE++ wordt met maximaal 2,5 Mton verhoogd. Het plafond wordt daarbij zo vastgesteld dat er substantiële middelen beschikbaar blijven voor andere technologieën, waaronder warmte (afhankelijk van de toekenning van het budget in de komende openstelling). Het plafond van 35 TWh voor hernieuwbare elektriciteit blijft
ongewijzigd.

1,3 miljard voor toekomstige energie-infrastructuur

Het kabinet reserveert 1,3 miljard euro voor energie-infrastructuurprojecten die belangrijk zijn voor de klimaat- en energietransitie. Dit bestaat uit subsidie voor een warmtetransportnet in Zuid-Holland, en 750 miljoen euro voor het ombouwen van delen van het bestaande gasnet tot een landelijke ‘Waterstof backbone’ die de Nederlandse industrieclusters verbindt.

Reactie brancheverenigingen

De Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA) en Holland Solar zeggen in een reactie ontsteld te zijn over een aantal keuzes van het demissionaire kabinet. Zo zou de forse subsidie van CCS in tegenspraak zijn met afspraken uit Klimaatakkoord. Daar was deze techniek – vanwege de grote restemissies en het gebruik van fossiele energie – juist gemaximeerd op 7,2 Mton.

Tegelijkertijd beknot het Kabinet juist de CO2-vrije hernieuwbare route van elektriciteit uit wind op land en zon op dak en land door vast te houden aan de 35 TWh cap. Volgens NWEA en Holland Solar laat het demissionaire Kabinet hiermee de gemeenten en provincies en hun plannen(de RESsen) voor veel meer zon en wind in de kou staan. De subsidie (SDE++) wordt volgend jaar voor zon en windprojecten al beëindigd (bij het halen van 35 TWh). Met het overbelaste elektriciteitsnet trekt het kabinet juist géén middelen uit. Dit zal de elektriciteitsprijzen alleen maar verder opdrijven en daarmee ook de kosten voor (in)directe elektrificatie van de industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit.

Met de ambities rond groene waterstof en de plannen om over te stappen op schone elektriciteit als energiebron voor de industrie, woningen en auto’s zou er juist veel meer hernieuwbare elektriciteit en betere netinfrastructuur nodig zijn. De Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie (NVDE) beaamt dit. Lees hier de volledige miljoenennota 2022.

Tags: , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.