Provincie Groningen stelt subsidieregeling open voor aanpassen obstakelverlichting windparken

| 22 juni 2023

De provincie Groningen stelt de subsidieregeling Transponder- en radartechniek windparken open voor exploitanten van windparken.

Hiermee wil de provincie de exploitanten van de windparken N33, Geefsweer, Oosterhorn, Oostpolder en van overige windturbines stimuleren om de rood-knipperende obstakelverlichting op windturbines aan te passen.

Technologische ontwikkelingen maken het nu mogelijk om de verlichting alleen in te schakelen wanneer een vliegtuig zich in de nabijheid van het windpark bevindt. Naar verwachting kan hiermee de tijd dat de lampen branden aanzienlijk worden verminderd. Daarmee zal de hinder voor omwonenden sterk verminderen.

Verplicht

Deze rood-knipperende obstakelverlichting is verplicht gesteld door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bij windturbines van 150 meter en hoger. De mogelijkheid om de obstakelverlichting uit te schakelen, waarbij de verlichting alleen inschakelt als er een vliegtuig in de buurt is, wordt naar verwachting in 2024 opgenomen in de Omgevingswet. Vooruitlopend hierop geeft de ILT toestemming aan pilotprojecten. Hiervoor moeten de exploitanten zich zelf aanmelden.

Bijdrage aan aanschaf- en installatiekosten

De windturbines moeten worden aangepast om de verlichting uit te schakelen. Met deze subsidieregeling wordt 40% van de aanschaf- en installatiekosten van een naderingsdetectiesysteem op windturbines met obstakelverlichting gefinancierd. Het systeem werkt op basis van transponders in vliegtuigen of door middel van een radar. Hiermee kan worden vastgesteld of een vliegtuig in de buurt is en of de lampen aan of uit moeten staan. We hopen dat het eerste windpark nog in 2023 over kan stappen op naderingsdetectie. Bron: Provincie Groningen

Tags: , , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.