Rondetafelgesprek Windenergie op het land

| 22 mei 2013

De Kamercommissie voor infrastructuur en milieu organiseert op donderdag 23 mei 2013 een openbaar rondetafelgesprek over de plannen van de regering voor de plaatsing van windmolens op het land. Aanleiding is de Structuurvisie windenergie op het land die de ministers van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken  eind maart naar de Kamer hebben gestuurd.

Met de visie willen de ministers verdere invulling geven aan een deel van de ambitie om tot een duurzamer energiebeleid te komen. Windenergie op land vormt volgens de regering een onmisbare bron van duurzame energie om de doelstelling van 16% duurzame energie in 2020 te bereiken. In deze ontwerp-structuurvisie geven de ministers  aan hoe en waar volgens hen  in Nederland ruimte kan worden gevonden voor het opstellen van 6000 megawatt (MW) aan opwekkingsvermogen in de vorm van windturbines. Bij d e uitwerking van de plannen spelen de provincies een belangrijke rol.

Deelnemers
Voor het gesprek is een brede groep betrokkenen uitgenodigd. Het wordt gehouden in de Troelstrazaal van 10.15- tot 13.15 uur en is rechtstreeks via deze website www.tweedekamer.nl is te volgen. Het gesprek is in drie blokken verdeeld.

Blok 1: Bestuurders/investeerders (10.15 – 11.15)

1. Gemeente Amsterdam, de heer Van Poelgeest

2. Interprovinciaal Overleg, de heer De Boer

3. Nederlandse Wind Energie Associatie, de heer Hirdes

4. Windunie, de heer Verhaak

 

Blok 2: Maatschappelijke organisaties (11.15-12.15)

1. Nederlandse Vereniging Omwonenden Windenergie, de heer Rietveld

2. Stichting Blauwe Hart, mevrouw Fleischer

3. Nationaal Kritisch Platform Windenergie, de heer Jansen

4. Ondernemers Federatie Schagen Sector Recreatie & Toerisme, de heer De Wit

 

Blok 3: Maatschappelijke organisaties (12.15-13.15)

1. Natuur- en milieufederaties, de heer Van der Werf

2. Regiegroep Recreatie-Natuur, de heer Dijks

3. TU Delft, de heer Van Bussel

4. Greenpeace, de heer Altevogt

 

Bron: De Tweede Kamer

Category: Bedrijven, Electriciteit, Groene energie, Kleine Windmolens, Offshore windparken, Onderhoud, Onshore windparken, Onshore windparken, Overheid, Rotorblad, Subsidie, Wereldwijd Windparken, Windaanbod, Windenergie, Windkaart, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.