RWE heeft huurovereenkomsten getekend voor Dogger Bank South windparken

| 22 januari 2023
RWE heeft huurovereenkomsten getekend voor Dogger Bank South windparken

© RWE

RWE heeft met The Crown Estate huurovereenkomsten ondertekend voor de ontwikkeling van de twee 1,5 GW offshore windparken Dogger Bank South East en Dogger Bank South West voor de noordoostkust van Engeland.

De projecten staan samen bekend als Dogger Bank South (DBS). Dogger Bank South East (DBS East) en Dogger Bank South West (DBS West) liggen meer dan 100 km uit de kust in het ondiepe gedeelte van de Noordzee dat bekend staat als de Doggersbank. Elk project zal een geïnstalleerde capaciteit van 1,5 GW hebben.

Het aantal turbines per locatie is nog niet vastgesteld, maar het ontwerp voorziet in maximaal 300 windturbines (maximaal 150 per project). Het uiteindelijke aantal zal afhangen van de grootte van de uiteindelijk geïnstalleerde turbines.

De projecten vormen de grootste offshore windprojecten voor RWE tot nu toe. RWE heeft al bijna twee jaar besteed aan de ontwikkeling van het project. Dit omvatte tot nu toe offshore en onshore studies, het verzamelen van metoceangegevens en een reeks geofysische en milieuonderzoeken. In juli 2022 heeft RWE het Scoping Report voor de DBS-projecten ingediend bij de Planning Inspectorate, die vervolgens in september 2022 een Scoping Opinion heeft uitgebracht.

Netaansluiting

De resultaten van het Holistic Network Design (HND)-proces, uitgevoerd door National Grid ESO, werden in juli 2022 gepubliceerd. Daaruit bleek dat de verbindingen met het Britse elektriciteitsnet voor beide projecten worden gemaakt met een nieuw onderstation van National Grid op een locatie in de buurt van het onderstation van National Grid Creyke Beck.

Sindsdien heeft RWE onderzoek gedaan naar potentiële locaties om de onshore elektrische infrastructuur onder te brengen die nodig is om de door de windparken opgewekte elektriciteit naar het Britse elektriciteitsnet over te brengen. De locaties en routes op de shortlist worden momenteel beoordeeld en zullen worden beschreven in het voorlopige milieueffectrapport (PEIR), dat RWE in het voorjaar van 2023 wil publiceren. Het doel van het PEIR is om in een vroeg stadium informatie te verstrekken zodat belanghebbenden zich een goed beeld kunnen vormen van de effecten van de projecten. RWE wil in 2024 een aanvraag voor een vergunning indienen. Bron: RWE

Tags: , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.