S4 Energy start pilot met hybride energieopslagsysteem voor constante energiestroom Windpark Luna

| 22 april 2022
Start pilot met hybride energieopslagsysteem voor constante energiestroom Windpark Luna

Bron: Eneco

Het in Rotterdam gevestigde S4 Energy is een pilot gestart met een hybride energieopslagsysteem om een constante energiestroom te kunnen realiseren bij Windpark Luna in Heerhugowaard. Het innovatieve systeem bestaat uit een combinatie van batterijen en KINEXT vliegwielen.

Naast een verbeterde energiestroom van het windpark moet het systeem zorgen voor stabiliteit van de frequentie van het netwerk op 50 Hz, ook wanneer de wind even niet waait. Zo kan het windpark uit 2010 met drie Enercon E70/2300 windturbines en een totaal vermogen van 6,9 MW, dat in beheer is van Eneco, nog efficiënter duurzame energie leveren aan het net.

Met deze innovatieve pilot willen S4 Energy en Eneco inzetten op een energieopslagsysteem dat netto-opbrengsten van windparken kan verbeteren, door het uitgaande profiel van de windturbines te verbeteren. Tegelijkertijd wordt onbalans in vraag en aanbod naar duurzame energie beperkt en mogelijk curtailment voorkomen.

Langere levensduur

De combinatie van een batterij met de KINEXT vliegwielen maakt het mogelijk dat direct wordt gereageerd op variaties in de netfrequentie met voldoende vermogen. De KINEXT vliegwielen zorgen daarnaast ook voor een langere levensduur van de batterijen. De vliegwielen kunnen in korte tijd grote vermogens leveren of onttrekken aan het netwerk, waardoor de belasting van de batterijen sterk vermindert en de laadstatus van de batterijen rond de 50% blijft. Dit vergroot de levensduur van het batterijsysteem.

Financiering van pilot

Deze innovatieve pilot ontvangt een DEI subsidie van RVO. Daarnaast wordt de financiering mogelijk gemaakt door het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland, die als impact investor al sinds 2028 betrokken is bij de ontwikkeling van het systeem van S4 Energy.

Commercieel Directeur van S4 Energy, Dominique Becker Hoff: “In Heerhugowaard plaatsen we nu voor het eerst een integraal energieopslagsysteem dat direct is aangesloten op een windpark. Door de ervaring van onze andere energieopslagsystemen te combineren met dit project, zijn we helemaal klaar om onze business te versnellen en onze diensten uit te breiden.”

Lucien Wiegers, commercieel directeur Eneco Energy Trade: “Voor de integratie van duurzame productiemiddelen in onze energiesystemen is het van belang dat we goed kunnen inspelen op de verschillen in vraag en aanbod van energie. Het systeem van S4 Energy biedt de combinatie van opslag en een directe balans in de energiestroom vanuit een windpark. Dit is weer een mooie stap vooruit.”

Joost de Waard, Investment Manager PDENH: “Omdat we geloven dat dit soort systemen noodzakelijk zijn voor grootschalige inzet van duurzame energiebronnen, zijn we zijn sinds 2018 aan boord bij S4 Energy als financier. Mooi om te zien, dat de installatie in Heerhugowaard nu live is.”

Tags: , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.