SDE+ 2012: 1.7 Miljard euro beschikbaar

| 22 februari 2012

Voor de SDE+ 2012 is een budget van 1,7 miljard euro beschikbaar om projecten te ondersteunen. U kunt subsidie aanvragen voor de productie van duurzame elektriciteit, duurzame warmte of gecombineerde opwek van duurzame warmte én elektriciteit of groen gas.

Technologieën die in aanmerking komen voor subsidie zijn: windenergie (diverse categorieën), waterkracht, zon-PV ≥ 15 kWp, thermische drukhydrolyse bij AWZI/RWZI, osmose, vergisting van biomassa (diverse categorieën), thermische conversie van biomassa, ketel op biomassa, biomassavergassing, geothermie en zonthermie met apertuuroppervlakte van ≥ 100 m2.

Belangrijke wijzigingen in de SDE 2012 zijn:

  • Stimulering van hernieuwbare warmte;
  • Nieuwe categorieën zijn zonthermie, biomassavergassing en een categorie wind op land ‹ 6 MW met extra vollasturen;
  • Uitbreiding met warmte bij bestaande biomassa-installaties;
  • De geproduceerde elektriciteit die niet op het net wordt ingevoed, maar direct in het eigen bedrijf wordt gebruikt, is subsidiabel, met uitzondering van het gebruik van energie in de productie-installatie zelf;
  • Banking gemiste subsidiabele productie; Grootverbruikersaansluiting vereist voor zon-PV; (Uitbreiding) groen gas hubs;
  • Verplichting van een uitvoeringsovereenkomst voor projecten met een budgetbeslag groter dan € 400 miljoen;
  • Verlengde levensduur bestaande biomassa-installaties.

 Klik hier voor meer informatie omtrent de wijzigingen

Category: SDE 2012 Subsidie

Reacties zijn gesloten.