Start bomenkap ter voorbereiding van Windpark Oude Maas

| 22 februari 2021

Locatie nieuwe en oude bos. Bron: Windpark-oudemaas.nl

Vanaf vandaag, maandag 22 februari, starten de initiatiefnemers van Windpark Oude Maas aan de noordrand van de Hoeksche Waard met de kap van 1014 bomen ter voorbereiding van de bouw van het windpark later dit jaar. De werkzaamheden moeten klaar zijn voor het broedseizoen voor vogels dat start op 15 maart. Ter compensatie komt een nieuw te planten bos.

Windpark Oude Maas is een initiatief van energiebedrijf Eneco en duurzame energie ontwikkelaar Renewable Factory. Gepland zijn 5 windturbines langs de Oude Maas. Twee turbines ten westen van de Heinenoordtunnel worden ontwikkeld door Eneco, de 3 ten oosten van de Heinenoordtunnel zijn van Renewable Factory. De turbines hebben een ashoogte van 117 meter en een tiphoogte van 186 meter. De turbines hebben een gezamenlijk vermogen van 17,55 MW, goed voor een jaarlijkse productie van ongeveer 67.000 MWh. De initiatiefnemers melden op de website van het windpark dat de stroom lokaal gebruikt zal worden.

De partijen zijn al sinds 2012 bezig met de ontwikkeling van het windpark. In 2019 heeft de Raad van State de vergunning voor het project onherroepelijk verklaard. De initiatiefnemers beginnen nu met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het windpark dat later dit jaar moet aanvangen. Hiervoor moet in een gebied van 1 hectare 1014 bomen gekapt worden. Een groot deel hiervan zijn dunne essen en wilgen. Maar ook hier een daar een forsere boom, aldus de Gemeente Hoeksche Waard. De werkzaamheden moeten klaar zijn voor het broedseizoen voor vogels start op 15 maart.

Compensatie
Voor iedere gekapte boom, komt minimaal 1 nieuwe boom terug. Dit gebeurt in een nieuw aan te planten bos van 2,3 hectare op het buitendijks gebied Kooimansland, ten noorden van Heinenoord. Hoekschewaards Landschap ontwierp een natuurcompensatieplan voor het Windpark Oude Maas. Volgens de initiatiefnemers moet dit nieuwe bos op de lange termijn zowel kwantitatief als kwalitatief beter zijn dan de huidige bomenstand. Naast een verdubbeling in oppervlakte zal er naar zeggen een combinatie van nieuwe bomen en struiken worden aangeplant om zo een gelaagde bosopbouw te maken en meer biodiversiteit te kunnen realiseren en komt er ruimte voor recreatie.

Bezwaar tegen kapvergunning
Voor de kap is een vergunning nodig. De gemeente heeft deze verleend. Tegen deze vergunning is wel bezwaar ingediend. Dit bezwaar is op 18 februari behandeld in een hoorzitting. De uitspraak volgt later. De werkzaamheden starten desondanks meldt de Gemeente. Volgens de Gemeente leidt een bezwaar er niet automatisch toe dat de kap niet mag starten. Hiervoor moet naast een bezwaar ook een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Dit is niet gedaan.

De initiatiefnemers hopen in april 2022 het windpark in gebruik te nemen. Als de bouw van het windpark gereed is komt er een mogelijkheid voor de omgeving om te participeren in het windpark. Daarnaast is er een bedrag gestort in een omgevingsfonds. Bron: Gemeente Hoeksche Waard & Windpark-oudemaas.nl

 

Tags: , , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.