TenneT kondigt grootschalige offshore HVDC-kabelaanbesteding aan

| 22 september 2022

© TenneT

Netbeheerder TenneT heeft een grootschalige HVDC-kabelaanbesteding aan voor offshore netverbindingen in de Noordzee aangekondigd. Het is de tweede grootschalige EU-aanbesteding door TenneT dit jaar.

De aanbesteding is voor kabelorders voor ten minste tien offshore netaansluitingen in de Duitse en Nederlandse Noordzee voor ons innovatieve 2 gigawatt programma. TenneT wil een samenwerkingsovereenkomst sluiten met belangrijke marktpartners voor een periode van maximaal acht jaar. Deze overeenkomst betreft zowel de 525 kV onderzeese kabels voor de aanleg tussen de offshore converterplatforms in de Noordzee en de kust, als de ondergrondse kabels van de kust naar de converterstations aan land.

Tim Meyerjürgens: “In juni heeft TenneT de eerste grootschalige EU-tender in de offshore sector gepubliceerd. Deze aanbesteding is gericht op de offshore converterplatforms en de onshore converterstations. Dat was de eerste stap en nu volgen we met een grootschalige tender voor ons innovatieve 525 kV offshore kabelsysteem. Samen bieden de twee aanbestedingen een holistisch en concreet actieplan om de uitbreiding van het offshore net in de Noordzee als Europese windenergiecentrale verder te versnellen. Met onze nieuwe 2 gigawatt standaard voor offshore netaansluitingssystemen hebben wij de blauwdruk voor deze netuitbreiding geleverd. Met onze overeenkomsten zetten we nu de noodzakelijke marktbenadering in gang om veilig en duurzaam te leveren – binnen tijd, scope en budget.”

Verhoogde offshore hernieuwbare energie doelstellingen EU

TenneT geeft aan op koers te liggen om de offshore uitbreidingsdoelstelling voor 2030 te halen. Duitsland, Nederland, Denemarken en België hebben afgesproken om tegen 2030 samen minstens 65 gigawatt aan offshore windenergie te installeren (Verklaring van Esbjerg). Met 40 gigawatt aan netaansluitingen komt bijna tweederde daarvan voor rekening van TenneT, met elk 20 gigawatt in de Duitse en Nederlandse Noordzee. Bovendien hebben de ministers van Energie van de leden van de North Sea Energy Cooperation (NSEC) en de Europese Commissie onlangs hun gezamenlijke ambitie aangekondigd om de inzet van offshore windenergie tot 2050 aanzienlijk te verhogen. Deze nieuwe aanbestedingsaanpak biedt zowel groeikansen als maximale planningszekerheid voor alle betrokken toeleveringsketens, aldus TenneT. Bron: TenneT

Tags: , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.