TenneT selecteert Dura Vermeer, BAM Infra en Visser & Smit Bouw voor civiele werkzaamheden landstations 2GW projecten

| 22 februari 2023
Aannemersbedrijven Dura Vermeer, BAM Infra Nederland en Visser & Smit Bouw zijn door door netbeheerder TenneT geselecteerd voor de civiele werkzaamheden voor de bouw van de landstations voor de 2GW projecten in Nederland.

© TenneT

Vanaf 2024 realiseert TenneT de aansluiting van windparken op zee volgens een nieuwe 2GW standaard. Met deze nieuwe standaard wordt de opgewekte stroom van de windparken op zee via een hoogspanning gelijkstroomverbinding (HVDC) aan land gebracht.

Schakel tussen windpark en hoogspanningsnet

Landstations vormen de schakel tussen de windparken op zee en het hoogspanningsnet. In het landstation wordt de gelijkstroom omgezet naar wisselstroom en wordt de spanning van 525kV getransformeerd naar 380kV, zodat dit geschikt is voor het Nederlandse hoogspanningsnet. Dura Vermeer, BAM Infra Nederland en Visser & Smit Bouw realiseren de gebouwen, gebouwgebonden installaties en terreininrichting voor deze landstations. Tot 2030 gaat het om de realisatie van tenminste acht landstations. De raamovereenkomst kan worden verlengd voor nieuwe 2GW projecten binnen de looptijd van het contract worden aangekondigd.

Kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid

Bij de aanbesteding van de civiele werkzaamheden zijn de partijen geselecteerd op kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid.

Marco Kuijpers, Director Large Projects Offshore TenneT: “Op het aspect kwaliteit gaat het om bewezen ervaring en expertise. Bij veiligheid en duurzaamheid zijn de partijen geselecteerd die vooruitstrevende voorstellen hebben gedaan om zo veilig mogelijk en duurzaam mogelijk te werken. Zo worden de daken van gebouwen op de grond gebouwd en vervolgens in zijn geheel geplaatst, zodat minder op hoogte gewerkt hoeft te worden. Om de ambitie ‘het meest duurzame landstation van TenneT’ te kunnen waarmaken zijn de partijen geselecteerd op hun duurzaamheidsexpertise. Zo kunnen al tijdens de ontwerpfase de grootste vervuilers zoals staal en beton worden geminimaliseerd en door een duurzaam alternatief worden vervangen. Denk hierbij aan hout en gerecycled beton. Door naar de hele levenscyclus van het gebouw te kijken wordt gestuurd op minste vervuiling en wordt er tijdens de aanleg zo veel mogelijk gewerkt met emissie loze voertuigen en apparaten. Ook is de beperkte buitenruimte zo ingericht dat de biodiversiteit maximaal wordt gestimuleerd met behoud van een veilige werkomgeving.”

Start realisatie

Het basisontwerp van de landstations is al gemaakt. De geselecteerde partijen worden nu direct betrokken bij het maken van het detailontwerp, zodat de juiste oplossingen worden gekozen. “Door gezamenlijk te werken aan de ontwerpen, kunnen we in een veel eerdere fase keuzes maken die bijdragen aan de standaardisatie van het concept en komen we later voor minder verrassingen te staan”, aldus Kuijpers.

De werkzaamheden voor de landstations starten in 2024. De eerste oplevering van het civiele werk voor de landstations wordt verwacht in 2026. Bron: TenneT

Tags: , , , , , ,

Category: Netaansluiting, Windenergie

Reacties zijn gesloten.