TenneT start eind 2016 met aanleg COBRA-kabel voor verbinding elektriciteitsnetwerk Nederland en Denemarken

| 22 september 2016

TenneT en haar Deense tegenhanger Energinet.dk starten eind dit jaar met de aanleg van de COBRA-kabel (COBRAcable). Deze kabel is een nieuwe 325 km lange onderzeese gelijkstroomverbinding (interconnector) die in 2019 het Nederlandse en Deense elektriciteitsnet rechtstreeks met elkaar zal verbinden.

Om de nodige informatie over de kabel uit te kunnen wisselen wordt naast de stroomkabel een datakabel (fiber optic cable) meegelegd. Deze kabel is in eerste instantie bedoeld voor communicatie tussen de twee converterstations in Nederland en Denemarken. Daarnaast zijn er een aantal technische mogelijkheden zoals bijvoorbeeld het opsporen van locaties bij foutmeldingen en het meten van de temperatuur van de COBRA-kabel. In de toekomst biedt deze glasvezelverbinding ook mogelijkheden voor de aansluiting van windparken op het telecommunicatienetwerk. De overblijvende capaciteit van de kabel zal ter beschikking komen van de markt.

 

De COBRA-kabel heeft een capaciteit van 700 MW en wordt aangelegd tussen Eemshaven (Nederland) via het Duitse deel van de Noordzee naar Endrup (Denemarken). Twee converterstations op land, een in Nederland en een in Denemarken, zorgen ervoor dat de kabel wordt aangesloten op de bestaande hoogspanningsnetten. De aanleg van de COBRA-kabel levert voor zowel Nederland als Denemarken voordelen op.

Zo kan er  meer duurzame energie worden geïmporteerd, vooral windenergie uit Denemarken. Voor Denemarken is het waarborgen van de leveringszekerheid van groot belang. De kabel maakt structureel Nederlandse capaciteit beschikbaar voor het Deense elektriciteitsnet en omgekeerd. Verder wordt de kabelverbinding zo ontworpen dat het in een later stadium mogelijk is om er een windpark op zee op aan te kunnen sluiten. Hierdoor draagt de kabel bij aan de verwezenlijking van een duurzaam internationaal energielandschap.

Er is al een start gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het converterstation in de Eemshaven  en wordt er gestart met de aanleg van de kabel. De COBRA-kabel wordt in 2019 in gebruik genomen.

Bron: TenneT

Tags: , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.