Tweede Kamer neemt motie aan voor extra realisatietijd bestaande SDE-projecten

| 22 december 2022

Vandaag is door de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin gevraagd werd 1 tot 2 jaar extra realisatietijd te geven aan hernieuwbare energieprojecten die SDE-subsidie ontvangen.

De motie was ingediend door Pieter Grinwis, Kamerlid ChristenUnie. Door de internationale crises zou de kostendaling voor veel materialen voor duurzame energiesystemen dit jaar omgeslagen zijn naar een kostenstijging. Daarbij kampen verschillende projecten met langere juridische procedures door overbelasting van de Raad van State. Hierdoor zouden mogelijk reeds beschikte geothermie-, wind- en zonprojecten en combinaties daarvan niet binnen de termijn van de SDE++ gerealiseerd kunnen worden, met een vertraging van de energietransitie tot gevolg.

In de motie verzoekt de regering de Tweede Kamer ‘een uiterste inspanning te verrichten voor de realisatie van deze beschikte projecten door deze één of twee jaar extra realisatietijd te geven, zonder dit ten koste te laten gaan van de totale exploitatieduur.’ De motie werd aangenomen.

In een reactie van de Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA) vertelt voorzitter Jan Vos dat deze extra tijd hard nodig is: ‘Het is belangrijk dat windenergieprojecten doorgaan. Als de subsidie zou vervallen, krijgen deze projecten te maken met grote risico’s waar zij niets aan kunnen doen. De Tweede Kamer geeft met deze motie aan dat ze het belangrijk vinden dat deze projecten doorgaan. We zijn blij met deze aangenomen motie en verwachten dan ook dat de minister deze zo snel mogelijk uit gaat voeren. Want verdere vertraging van de energietransitie kunnen we niet gebruiken.” 

Door de stijging van de materiaalkosten, maar ook personeelskosten, is het moeilijker om financieringen rond te krijgen en is het lastiger te zorgen voor een sluitende business-case, zegt Vos, al is volgens hem wel de verwachting dat deze kostenstijging tijdelijk en eenmalig is en dat de kostendaling spoedig weer inzet.

Tags: , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.