Vattenfall en BASF dingen mee naar Hollandse Kust West offshore wind kavels

| 22 april 2022

Credits: Vattenfall

Vattenfall kondigde vandaag aan dat het deelneemt aan de tender voor Hollandse Kust West dat onlangs werd geopend. Het energiebedrijf tekent in voor beide kavels: VI en VII. Bij Kavel VI doet Vattenfall dit samen met BASF, haar huidige partner in het in aanbouw zijnde offshore windpark Hollandse Kust Zuid.

Het windgebied Hollandse Kust West ligt zo’n 53 kilometer voor de kust van Nederland. Het totale gebied wordt aangeboden in twee afzonderlijke aanbestedingen: kavel VI en VII. De kavels zullen elk 700 MW aan offshore windenergiecapaciteit gaan opleveren. De aanbestedingen voor beide locaties sluiten op 12 mei 2022. Na de zomer wordt het besluit verwacht van de Nederlandse overheid over wie de aanbesteding toegewezen krijgt.

De eerste energieopwekking van Hollandse Kust West wordt in 2026 verwacht. Volgens Vattenfall past het project daarmee naadloos in Vattenfall’s pijplijn van windparken in de Noordzee en kan het daarom soepel worden ingepast in de huidige aankoop- en uitvoeringsstrategie.  Bovendien ziet het energiebedrijf belangrijke synergie-effecten met haar nabijgelegen offshore windpark Hollandse Kust Zuid.

Positief effect op biodiversiteit

In de aanbesteding voor kavel VII zijn investeringen en vernieuwingen die het Nederlandse energiesysteem ten goede komen de maatstaf voor selectie. Voor kavel VI wordt een winnaar geselecteerd die het beste de ecologische impact van het windpark weet te mitigeren.

Vattenfall heeft een eigen team van specialisten en deskundigen samengesteld, de Environment & Sustainability Unit, met onder meer een interne biowetenschappelijke afdeling met uitgebreide onderzoek- en ontwikkelingservaring en verder met duurzaamheidsexperts die actief met de Vattenfall-teams samenwerken om koploper te zijn op het gebied van duurzaamheid. Het team is bijzonder actief op het gebied van biodiversiteit en ecologie en neemt deel aan internationale onderzoeken op milieugebied om inzicht te krijgen in de gevolgen van offshore en onshore windenergie en hoe die gevolgen te beperken. Bij Hollandse Kust Zuid startte de unit een gezamenlijke studie met de natuurbeschermingsorganisatie De Rijke Noordzee om uit te zoeken of en hoe natuurinclusieve turbine-funderingsontwerpen het lokale ecosysteem ten goede kunnen komen.

“Onze aanbesteding voor HKW gaat gepaard met aanzienlijke investeringen en met baanbrekende innovaties die de natuurlijke biodiversiteit in de Nederlandse Noordzee en een duurzame offshore windsector bevorderen”, zegt Dr. Eva Philipp, hoofd van de Environment & Sustainability Unit bij Vattenfall.

Vorige maand kreeg Vattenfall opnieuw de platina Ecovadis duurzaamheidsstatus, waarmee het in de top 1% van 75.000 gecontroleerde bedrijven staat op basis van Milieu, Arbeidsomstandigheden en Mensenrechten, Duurzame Aankoop en Ethiek. In de analyses van toonaangevende beoordelingsbureaus voor ESG-indicatoren geldt BASF vaak als maatstaf binnen de chemische industrie.

Vattenfall en BASF

Vattenfall werkt voor Kavel VI samen met BASF. De beide partijen zijn al geruime tijd partners en werken al meer dan 15 jaar samen in de elektriciteitssector. In de samenwerking rondom de ontwikkeling van Hollandse Kust Zuid werd een nieuw niveau van kennisuitwisseling en synergie tussen beide bedrijven bereikt. Vattenfall streeft naar netto nul in 2040 en gebruikt Scienced Based Targets om de opwarming van de aarde op maximaal 1,5 graden Celsius te helpen houden. Vattenfall streeft naar een netto positief effect op de biodiversiteit in 2030. BASF wil haar broeikasgasuitstoot tegen 2030 met 25% verminderd hebben en streeft naar netto nul vanaf 2050. Het bedrijf investeert, als onderdeel van haar transformatie naar klimaatneutraliteit, in installaties voor duurzame energieopwekking.

Tags: , , , ,

Category: Offshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.