Vattenfall en Energiecoöperatie Echteld-Lienden gaan samenwerken bij ontwikkeling Energiepark Echteld-Lienden

| 22 februari 2023
Vattenfall en Energiecoöperatie Echteld-Lienden gaan samenwerken bij ontwikkeling Energiepark Echteld-Lienden

© Vattenfall/Jorrit Lousberg

Vattenfall en Energiecoöperatie Echteld-Lienden hebben een intentieovereenkomst getekend om samen na te denken over hoe de omgeving kan worden betrokken en meeprofiteren bij de ontwikkeling van  het  Energiepark Echteld-Lienden langs de A15 binnen de gemeenten Buren en Neder-Betuwe.

Energiepark Echteld-Lienden: zon & wind

Energiepark Echteld-Lienden is de naam voor een aantal projecten aan beide zijden van de A15 nabij Echteld. Aan de noordkant is Vattenfall bezig met de ontwikkeling van een zonnepark aan de Panderweg, aan de zuidkant gaat het om een zonnepark bij de Spoorstraat.

Daarnaast onderzoekt Vattenfall de mogelijkheden voor een windpark aan beide zijden van de A15. Het gaat om vervanging van de vier windturbines van Vattenfall aan de zuidkant en het toevoegen van windturbines aan de noordkant. Vattenfall onderzoekt de mogelijkheid voor het plaatsen van in totaal zeven tot elf windturbines. Deze windturbines komen dan in gemeenten Neder-Betuwe en Buren. Het aantal windturbines en de positie daarvan staat nog niet vast. In 2023 gaat de ruimtelijke procedure bij de provincie Gelderland van start.

Margit Deimel, directeur zonontwikkeling van Vattenfall denkt dat het grote voordelen heeft om wind en zon te combineren. “We zien dat het elektriciteitsnetwerk steeds meer onder druk staat. Zonnepanelen leveren in de lente en zomer de meeste elektriciteit, terwijl windturbines juist in de winter meer produceren. Zon en wind kunnen dus prima samen gebruik maken van één aansluiting op het hoogspanningsnet, in plaats van een aansluiting voor elk apart aan te leggen. Zo gebruiken we het net efficiënter en dat scheelt ook nog eens tijd en kosten. Daarom zoeken we voortdurend naar geschikte locaties waar zon en wind samen kunnen worden gerealiseerd. Dat hebben we hier in het gebied van Echteld en Lienden gevonden. En aangezien we uiteraard ook willen dat de omgeving meedenkt en meeprofiteert van de combinatie zon en wind is de samenwerken met energiecoöperatie Echteld-Lienden een perfecte uitkomst.”

Lokale betrokkenheid

Om acceptatie in de omgeving te vergroten, wordt gestreefd naar 50% lokaal eigendom van nieuwe projecten.

Bert Budding, voorzitter van Energiecoöperatie Echteld-Lienden: “Ons doel is om te zorgen dat de wind- en zonneparken op een eerlijke manier worden ontwikkeld en dat iedereen kan meeprofiteren. Dat doen we natuurlijk op een manier die past bij onze regio. Om dat zo scherp mogelijk in kaart te brengen, staat er op dit moment ook een enquête uit om de precieze behoefte te peilen.”

29 maart informatieavond

De komende periode gaan de twee partijen nadenken over de manier waarop ze lokaal eigendom in de projecten gaan invullen. Dat gebeurt in overleg met de gemeenten en provincie en wordt ook de omgeving bij betrokken. Op 29 maart wordt de eerste informatieavond voor het windpark georganiseerd waarbij omwonenden mee kunnen denken over de manier waarop zij willen meedoen en profiteren.  Bron: Vattenfall

Tags: , , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.