Vattenfall neemt met Hollandse Kust Zuid OWP deel aan KOBINE-project

| 22 mei 2023

Hollandse Kust Zuid © Vattenfall

Vandaag, op biodiversiteitsdag, maakte energiebedrijf Vattenfall bekend dat het onlangs bij het Kosten en Biodiversiteit Natuurinclusieve Energie (KOBINE)-project is aangesloten. Dit project brengt de kosten en de baten van natuurinclusieve maatregelen in kaart.

Vattenfall gaat onderzoeken hoe de biodiversiteit zich ontwikkelt bij een aantal kunstriffen die in het windpark Hollandse Kust Zuid zijn geplaatst. Dit 1,5 GW windpark op ongeveer 18 kilometer van de kust tussen Den Haag en Zandvoort is momenteel in aanbouw. Bij de aanleg werden negen kunstmatige rotsriffen aangelegd om de habitat aantrekkelijker te maken voor bijvoorbeeld de kabeljauw. De riffen liggen er inmiddels twee jaar en zullen in juni voor het eerst worden onderzocht. Het doel is om de aanwezige biodiversiteit vast te leggen met video.

“We willen weten wat er gebeurt op zee en ook wat het nut is van de maatregelen die we nemen”, zegt Sytske van den Akker, marien bioloog bij Vattenfall. “We dragen daarom al jarenlang bij aan wetenschappelijk onderzoek naar de effecten die windparken hebben op het zeeleven en welke maatregelen we kunnen nemen om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Die kennis delen we, zodat we er allemaal van kunnen leren.”

Kosten en baten natuurinclusieve maatregelen

Het onderzoek maakt deel uit van het project KOBINE, een door het ministerie van LNV gesubsidieerd project waarbij de kosten en de baten van natuurinclusieve maatregelen in kaart worden gebracht. Het project is een samenwerkingsverband van Wageningen Marine Research, De Rijke Noordze, Waardenburg Ecology en Wittenveen+ Bos.

Oscar Bos, projectleider en werkzaam bij Wageningen Marine Research: “we zijn erg blij dat Hollandse Kust Zuid meedoet met dit project. Het is erg belangrijk inzicht te krijgen in de toegevoegde waarde van natuur inclusieve maatregelen en die ook te delen.”

Positieve impact op natuur

Vattenfall heeft de ambitie om in 2030 met haar activiteiten naar een netto positieve impact op biodiversiteit te hebben. Aan de ene kant kan dat door maatregelen te nemen die negatieve effecten voorkomen of kunnen verminderen, aan de andere kant worden positieve effecten zoveel mogelijk versterkt. Zo wordt bij het ontwerp van een windpark al rekening gehouden met lokale natuurwaarden en worden de turbines stilgezet wanneer kwetsbare vleermuizen of vogels in de buurt vliegen.

Tags: , , , , , ,

Category: Ecologie, Windenergie

Reacties zijn gesloten.