VEC en De Windvogel richten BV op voor bouw twee windturbines in Vlaardingen

| 22 november 2021
Oprichting Oeverwind Vlaardingen BV

Oprichting Oeverwind Vlaardingen BV Bron: VEC

Op 18 november hebben het Vlaardings Energie Collectief (VEC),en coöperatie de Windvogel ‘Oeverwind Vlaardingen BV’ opgericht, die twee windturbines gaat bouwen in het Oeverbos langs de Waterweg in Vlaardingen. Hiermee willen de partijen de duurzaamheid van Vlaardingen en haar inwoners een stap verder brengen.

De twee windturbines komen in één lijn met de twee bestaande windturbines bij de Groote Lucht te staan en moeten bijna 20% van de Vlaardingse huishoudens van groene stroom gaan voorzien. De windturbines zullen maximaal 141 meter hoog zijn. VEC en De Windvogel hebben ieder 50% aandeel in de BV en zijn ook eigenaar van de turbines.

Participeren via VEC

Het VEC is een coöperatie waarvan iedereen lid kan worden voor € 50 eenmalig. Als lid kan men ook participeren in de windturbines. Dit geschiedt op basis van de uitgifte van obligaties vanaf EUR 50. Het VEC streeft naar een rendement van 5%. Er is ongeveer € 1 miljoen nodig aan obligaties om aan het aandeel in de BV te kunnen voldoen. Op dit moment is er voor bijna EUR 3,5 ton ingeschreven. Inschrijving kan nog tot 2 december maar kan eventueel nog aangepast worden door het bestuur.

De opbrengst van de verkoop van elektriciteit van de windturbines na aftrek van kosten en vergoeding voor gebruik van de grond, worden tevens gebruikt voor:

  • Natuurwind: Dit zijn natuurprojecten die opgezet gaan worden samen met Staatsbosbeheer en lokale natuurclubs
  • Omgevingsfonds: een richtlijn voor dit fonds is ten minste € 0,50 per MWh/jaar. Dit geld is bedoeld voor het gebied rondom de windturbines. Hoe de besteding van dit geld wordt bepaald wordt later ingevuld. Vaak wordt (een deel van) dit geld besteed aan natuurprojecten.
  • Via de Coöperatie VEC: per windturbine per jaar komt er geld beschikbaar voor bijv. nieuwe energie projecten.

Alle vergunningen zijn al binnen en er is ook SDE+ subsidie toegekend door de overheid. De start van de bouw van de windturbines vindt naar alle waarschijnlijkheid eind 2022 plaats zodat in het twee kwartaal van 2023 de eerste opbrengsten kunnen worden binnengehaald. Bron: VEC

Tags: , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.