Ventolines deelt IJsselmeer ervaring met Cloudberry bij Zweeds windpark

| 22 oktober 2021
Ventolines deelt IJsselmeer ervaring met Cloudberry bij Zweeds windpark

Bron: Ventolines

Ventolines heeft aangekondigd nauw samen te werken met het Noorse duurzame energiebedrijf Cloudberry Clean Energy ASA aan het 100 MW Stenkalles Grund-project, een windproject in ondiep water in het Vänernmeer, het grootste binnenmeer van Zweden. Ventolines was betrokken bij de windparken Westermeerwind en Fryslân die ook in een binnenmeer zijn gebouwd.

Ventolines is gevraagd voor de uitwerking van het technisch concept en de contractering van dit project. De kennis en ervaring van Ventolines op het gebied van ontwikkeling en uitvoering van de windparken Westermeerwind en Fryslân, is zeer relevant voor het project Stenkalles Grund. Projectspecialisten van Windpark Fryslân hebben zich aangesloten bij het projectteam van het Stenkalles Grund Project en zullen de komende werken aan het optimaliseren van de plannen. Voor Ventolines betekent de samenwerking met Cloudberry een belangrijke stap in hun internationale uitbreidingsagenda.

Stenkalles Grund

Het Stenkalles Grund windproject zal bestaan uit 16 windturbines met een gezamenlijk vermogen van 100 MW. Cloudberry en Bagnall Energy Limited hebben in januari 2021 een aandelenkoopovereenkomst getekend voor de bouw en het eigendom van het windpark dat nearshore, in ondiepe wateren van het Vänern-meer komt te staan. Bagnall, onderdeel van de Downing Estate Planning Service (“DEPS”), beheerd door Downing LLP, heeft ook een exclusiviteitsovereenkomst getekend met Downing Renewables & Infrastructure Trust plc (“DORE”) om de overname gezamenlijk af te ronden, waarbij Bagnall en DORE elk ca. 40% en Cloudberry 20% van het aandelenkapitaal in het windpark in handen hebben.

Groter belang

Cloudberry verklaarde dat de recente gebeurtenissen het bedrijf de mogelijkheid hebben geboden om een groter belang te behouden in het Stenkalles Grund project in het Vänern-meer. In de overeenkomst tussen Cloudberry en Downing waren verschillende mijlpalen en een langetermijnstopdatum vastgelegd, die onlangs afliep. De partijen zijn niet tot overeenstemming gekomen over een verlenging en Cloudberry en Downing zijn daarom gezamenlijk overeengekomen om de overeenkomst te beëindigen.

“Voor Cloudberry als industriële speler betekent dit een kans om een groter aandeel te nemen in deze belangrijke opstap voor onze offshore windportefeuille in de Baltische Zee. We staan nog steeds open voor een partner om mee samen te werken, maar met onze hoge ambities op het gebied van offshore wind en de financiële middelen die ons nu ter beschikking staan, zullen we er zeker naar streven om een aanzienlijk groter belang te behouden dan wat het uitgangspunt was in de vorige overeenkomst,” aldus Anders Lenborg, Chief Executive Officer van Cloudberry.

Uit beoordelingen van het project en gesprekken met potentiële leveranciers van windturbines zijn verschillende mogelijkheden naar voren gekomen om de projecteconomie van de 100 MW ontwikkeling te verbeteren. Met dit in het vooruitzicht heeft Cloudberry besloten om de definitieve investeringsbeslissing uit te stellen tot medio 2022.

Als gevolg hiervan is de beoogde commerciële exploitatiedatum van het project verschoven van H2 2023 naar 2024. De nieuwe tijdslijn geeft het nieuwe bedrijfssegment Cloudberry Offshore Wind van het bedrijf, geleid door Charlotte Bergquist, meer tijd om het project te optimaliseren en te integreren in de offshore windportefeuille.

Andere projectwerkstromen gaan door zoals gepland. Naast de samenwerking met Ventolines is een overeenkomst ondertekend met netbeheerder Ellevio voor de aansluiting op het transformatorstation van Dingelsundet. Bron: Cloudberry

Tags: , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.