Vier Nederlandse reders worden ambassadeur van eConowind

| 22 maart 2023
Windondersteunende voortstuwing kan bijdrage aan het reduceren van de CO2-uitstoot van schepen. Vier ‘early adaptors’ van het windondersteunde voortstuwingsysteem van eConowind zijn nu actieve ambassadeurs geworden om hun ervaringen met de markt te delen.

Van Dam Shipping

De scheepvaart moet verduurzamen, als onderdeel om de wereldwijde Co2-uitstoot te reduceren. De internationale scheepvaart is verantwoordelijk voor 3 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. De IMO heeft hiervoor internationale regelgeving en normen ontwikkeld met als speerpunt een CO2-reductie van 40% in 2030. Met de start van de CO2-taks in 2024 wordt het voor scheepseigenaren belangrijk om versneld te vergroenen.

VentoFoil

Het Nederlandse bedrijf eConowind draagt hieraan bij met zijn VentoFoil-concept: een flexibele, verticale ‘vleugel’ die wind in extra stuwkracht omzet. Wind is een onuitputtelijke en gratis bron van energie.

‘Wind assisted propulsion’ (WASP) op bestaande schepen leidt niet alleen tot een reductie van CO2-uitstoot, het brengt ook een significante brandstof- en kostenbesparing met zich mee. Volgens het bedrijf kunnen schepen op jaarbasis al tot 15 procent besparen op hun brandstofverbruik. Het onderhoudsarme systeem kan binnen twee dagen worden geïnstalleerd. Gebruikers zien een positieve bijdrage direct na installatie.

Windpioniers worden ambassadeurs

 

Vier Nederlandse reders hebben nauw samengewerkt met eConowind en ervaring opgedaan met de eerste 2 generaties VentiFoils. Zij gaan nu pionieren met de 3e generatie ‘VentoFoils’ en worden actief Ambassadeur van eConowind. Deze generatie vleugels levert aantoonbare besparingen op waarmee schepen tegemoet kunnen komen aan aangescherpte milieu-eisen.

Johan Boomsma van Boomsma Shipping zegt: “Bij ons staat energie-efficiëntie centraal, daarom staan we altijd open voor nieuwe ontwikkelingen. Ik denk dat de drie belangrijke factoren – kosten per eenheid, brandstofprijzen en Europese ETS-wetgeving – zich zodanig samenvoegen dat windondersteunde voortstuwing snel een van de standaardoplossingen zal gaan worden. eConowind zal erin slagen een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de vermindering van scheepvaartemissies.”

“Naast het bovenstaande,” vervolgt Boomsma, “willen we klanten en concurrenten laten zien dat reders hun brandstofverbruik kunnen verminderen met een bewezen, betaalbaar systeem. Voor de bemanning is het gemakkelijk te gebruiken; met een druk op de knop kun je de zeilen inzetten en weer laten zakken. Tot slot, en dat was voor ons heel belangrijk, eConowind spreekt onze taal. Als exponent van de Nederlandse maritieme maakindustrie levert zij hoogwaardige apparatuur aan reders. Wij nemen de VentoFoils mee in al onze nieuwbouwplannen.”

Jan van Dam, van Van Dam Shipping: “Als eerste gebruiker van het VentiFoil-systeem zien we hoe het zich positief ontwikkelt. We zullen als sector moeten vergroenen en windvoortstuwing is een ‘quick win’. Met ons 4.000 ton schip verbruiken we ongeveer 1.250 ton brandstof per jaar. Met de huidige brandstofprijzen verdien je de VentoFoils binnen 4 jaar terug. Wanneer de CO2-taks in werking treedt is dit nog sneller. Samen met Tata Steel kijken we naar de ontwikkeling van een waterstofaangedreven schip. Met dit soort dure brandstoffen verdien je de VentoFoils nog sneller terug.”

Ook Thomas van Meerkerk van Vertom Group ziet het VentoFoil-systeem als onderdeel van de sustainability roadmap: “Met deze oplossing kan je de bestaande vloot verduurzamen. Als Vertom gaan we het systeem op 3 schepen inzetten. Wij onderzoeken of we nog meer schepen kunnen uitrusten met deze windvleugels. Ook onderzoeken we de inzetbaarheid van VentoFoils op duurzame nieuwbouw ontwerpen in combinatie met bijvoorbeeld waterstof of methanol. Middels de leaseconstructie kunnen we de VentoFoils cashflow neutraal inzetten. Zo kunnen we leren, onderzoeken en onze ervaringen delen met collega reders.”

Brandstof-onafhankelijk

VentoFoil-systemen kunnen worden ingezet ongeacht of een schip op traditionele of groene brandstoffen vaart. Het kan duurzame brandstoffen, zoals waterstof, ammonia, methanol en/of elektriciteit een zetje in de rug geven. Dit zijn immers vaak relatief dure brandstoffen, waardoor de ROI van eConowind’s systemen korter wordt. Kapitein Gerrit Schram van Schram Shipping ziet het toekomstbestendig maken van de scheepvaart als een belangrijke opgave: “Dit soort systemen heb je in de nabije toekomst nodig om je business te kunnen blijven runnen.”

Door moderne leaseconstructies in te zetten, zijn VentoFoils goed bereikbaar voor scheepseigenaren. Met deze financieringsoptie leveren de windondersteunde aandrijvingsunits vanaf dag 1 een positieve cashflow.

Frank Nieuwenhuis van eConowind vertelt: “Het is geweldig om te werken in de energietransitie en ik ben dankbaar voor de inspanningen van deze vier innovators. Met alle gebundelde kennis en ervaring kunnen we de vleugels breder beschikbaar maken. Er is momentum en de pijplijn is goed gevuld. Meerdere rederijen hebben de innovators op de voet gevolgd en de VentoFoils besteld. Met de toegenomen productiecapaciteit kunnen we de markt nog beter bedienen. We ontwikkelen door als scale-up en er lopen vergevorderde gesprekken met diverse investeerders.” Bron: eConowind

Tags: , , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.