Volker ES past voor het eerst schroeffundering toe bij hoogspanningsstation

| 22 juli 2022
Volker-ES past voor het eerst schroeffundering toe bij hoogspanningsstation

© Volker ES (bron LInkedIn)

Volker Energy Solutions (Volker ES) maakt voor het eerst gebruik van een schroeffundering als fundament voor componenten in schakelstations. Het   bedrijf doet dit bij de uitbreiding van het huidige 110kV hoogspanningsstation Vierverlaten.

In opdracht van TenneT is Volker Energy Solutions verantwoordelijk voor het vernieuwen en uitbreiden van het huidige hoogspanningsstation. Volker ES neemt zowel de engineering als de realisatie op zich voor de uitbreiding van drie 110kV transformatorvelden.

De uitbreiding maakt onderdeel uit van een project van TenneT tussen Eemshaven en Vierverlaten waarbij ook een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding wordt gebouwd. De 380 kV-verbinding, dat in 2023 gereed zal zijn, moet zorgen voor een betere aansluiting van de grootschalige opweklocatie Eemshaven op het landelijke en internationale hoofdtransportnet van elektriciteit, wat onder meer van belang is voor het transport van duurzame energie, zo meldt TenneT. Vanuit het uitgebreide hoogspanningsstation Vierverlaten wordt de stroom verder op het net verdeeld.

Schroeffundering op station Vierverlaten

Voor de fundering van de nieuwe hoogspanningsonderdelen heeft Volker ES samen met TenneT gekozen voor het toepassen van grond verdringende schetsplaatfunderingen, ook wel een schroeffundering genoemd. Deze schroeffundering wordt al langer gebruikt voor fundaties van spoorwegportalen, geluidswallen, tribunes en zonneparken. De toepassing als fundament voor componenten in schakelstations is uniek.

Volker ES geeft aan te hebben aangetoond dat dit een gelijkwaardig alternatief is voor een traditionele beton oplossing met paalfundering. De voordelen die Volker ES aandraagt zijn de snelheid waarmee de fundering wordt geplaatst, de directe in gebruik name en de circulariteit van het fundament. Doordat het fundament net zo eenvoudig is te verwijderen als te plaatsen, kunnen toegepaste materialen 100 procent hergebruikt worden.

De impact op de bedrijfsvoering van hoogspanningsstations kan tevens met dit funderingstype drastisch worden ingekort evenals de doorlooptijd van projecten, aldus Volker ES. Bovendien maken de kortere bouwtijd en dus de korte verblijftijd van mensen in een risicovolle omgeving, de geringe benodigde werkhoogte en het feit dat voor deze fundering geen ontgravingen nodig zijn, dit een veilig aan te brengen fundering met een gering exploitatierisico. Bron: Volker ES

Tags: , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.