Volker-ES start met uitbreiding hoogspanningsstation Rilland 380kV in Zeeland.

| 22 juli 2021
Volker Energy Solutions start met uitbreiding hoogspanningsstation Rilland 380kV

© Volker-ES

Volker Energy Solutions is gestart met de werkzaamheden voor de uitbreiding van het bestaande hoogspanningsstation Rilland in Zeeland. De versterking van het hoogspanningsnet is onder andere nodig om grote hoeveelheid wind- en zonne-energie te kunnen aansluiten.

TenneT is sinds een paar jaar bezig het elektriciteitsnet in Zeeland te versterken. De hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg werd maximaal benut voor transport van elektriciteit. Dit maakte het voor TenneT onmogelijk om onderhoud uit te voeren en initiatieven voor zonne- en windenergie aan te laten sluiten. TenneT legt daarom de nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV aan. Eind 2022 moet deze verbinding gereed zijn.

Om ook de huidige hoogspanningsverbinding met België (interconnectie) te versterken, werd  het hoogspanningsstation Rilland 380kV gebouwd. Hierdoor is een doorgaande beschikbaarheid van de transportcapaciteit gewaarborgd en kan altijd stroom getransporteerd blijven worden als er een verbinding wegvalt. Dit hoogspanningsstation is sinds oktober 2019 in bedrijf.

Door de vele initiatieven voor zonnepanelen en windparken is er in de regio meer aanbod dan vraag naar energie. Een nieuwe 380 kV-verbinding tussen Borssele en Rilland zorgt voor meer capaciteit op het 380 kV-netwerk. Maar het 150 kV-netwerk moet ook aangepast worden om overbelasting te voorkomen.

Twee transformatoren

Twee 380/150-kV transformatoren op hoogspanningsstation Rilland moeten zorgen dat het Zeeuwse en Brabantse netwerk van elkaar los gekoppeld kunnen worden.

TenneT heeft Volker Energy Solutions (Volker-ES) de opdracht gegeven hiervoor. Volker-ES bouwt twee extra 380 kV velden, plaatst twee koppeltransformatoren en bouwt twee volledige 150kV velden. De 150kV velden komen binnen de grenzen van het 380kV station en worden vanwege beperkte ruimte in een L-vorm gebouwd. De twee transformatoren worden met een ondergrondse kabel aangesloten op de bestaande 150 kV-kabel.

Samen met VolkerWessels ondernemingen Visser & Smit Bouw en Gebr. Van Kessel is begonnen aan het eerste graafwerk. Er zijn inmiddels zo’n 100 van de 290 boorpalen de grond in gedraaid. Bron: Volker Energy Services en Zuid-West 380 kV West

Tags: , , , , , , , ,

Category: Electriciteit, Windenergie

Reacties zijn gesloten.