Werkzaamheden aanleg werk- en natuureiland bij Windpark Fryslân gereed

| 22 oktober 2020

Werkzaamheden aan het eiland aan het begin van de zomer

Deze week meldde Windpark Fryslân dat de werkzaamheden aan het werk- en natuureiland bij Kornwerderzand in het Friese deel van de IJsselmeer gereed zijn. Tijdens de bouw van het windpark kan deze eerst nog gebruikt worden als werkeiland.

Het aannemersconsortium Zuiderzeewind was verantwoordelijk voor de aanleg van het eiland dat bestaat uit ongeveer 2 hectare boven water en twee ondiepe waterzones van samen ongeveer 25 hectare. Van Oord voerde de werkzaamheden uit. Zoals uitgelegd in een video van Windpark Fryslân werd in totaal voor ongeveer 1,5 m3 miljoen zand gestort, deels afkomstig door zand uit de vaargeul bij Kornwerderzand te baggeren. Het eiland wordt beschermd tegen golven en stroming door een luwtedam van 800 meter.

Zodra de bouw van de fundaties klaar is wordt het eiland verder gereed gemaakt om als natuureiland te dienen. Zodra de eerste windturbine operationeel is het eiland volledig voor de natuur. Het zal dan dienen als foerageer- en rustplek voor vogels met ernaast een kunstmatig rif voor vissen.

Nabij het natuur- en werkeiland wordt ook een vismigratierivier ontwikkeld.

Tags: , , , , , , ,

Category: Offshore windparken

Reacties zijn gesloten.