Windenergie-nieuws erkend in Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage

| 22 februari 2016

Afgelopen week ontving Windenergie-Nieuws een mail dat het op initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) uitverkoren is uit een selectie van Nederlandse websites om deze te bewaren. De website wordt gearchiveerd en voor lange termijn bewaard.

Een citaat: “De website bevat vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote ‘omloopsnelheid’ het risico loopt, voorgoed verloren te gaan. Dat websites als ‘digitaal erfgoed’ het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.”

Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als  taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering.

Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet. www.windenergie-nieuws.nl  zal daartoe gearchiveerd en duurzaam opgeslagen worden.

 

Tags: , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.