Windenergie opslaan, hoe doen we dat?

| 22 maart 2017

Windenergie is een duurzaam soort energie maar heeft één groot nadeel en dat is dat de productie ervan erg lastig is. Dit komt vooral wanneer er veel wind staat we windenergie over produceren, maar aan de andere kant, als er geen wind staat er weer te weinig van hebben. In dit blog geven we antwoord op de volgende vragen;

 1. Welke mogelijkheden zijn er om windenergie op te slaan?
 2. Wat is elektrolyse?
 3. Wat is mechaniseren?

In deze blog gaan we u hier alles over vertellen.

 

Hoe kunnen we windenergie opslaan?

Er zijn drie mogelijkheden om windenergie op te slaan. In de praktijk wordt vooral gekeken naar de volgende technieken om windenergie op te kunnen slaan.

 • windenergie opslaan door elektrolyse;
 • windenergie opslaan door methaniseren;
 • windenergie opslaan in accu’s.

Alle mogelijkheden verder toegelicht

Elektrolyse betekent in feite ‘’gescheiden door elektriciteit’’. Bij deze techniek wordt er stroom door een bepaalde vloeistof laten lopen. De moleculen worden door middel van deze vloeistof gesplitst. Dit zorgt ervoor dat elektrolyse van water twee gassen oplevert namelijk zuurstof en waterstof. Waterstof is brandbaar en bij de verbranding van waterstof komt energie vrij. Mechaniseren gaat nog wat verder dan elektrolyse. De brandbaarheid van waterstof is een voordeel maar levert ook het nodige gevaar op. Hiervoor is de oplossing methaniseren bedacht. Methaniseren is elektrolyse uit water gewonnen waterstofgas in contact brengen met kooldioxide. Hieruit ontstaat methaan. Methaan is het hoofdbestanddeel van aardgas wat we weer gebruiken om ons huis mee op te warmen.

Energie
Als er te weinig windenergie is maken we de opgeslagen energie weer vrij. Dit is precies hetzelfde proces alleen we verbranden energie nu in plaats van het opslaan ervan. Dit proces wordt op diverse chemische processen toegepast en werkt dus hetzelfde bij accu’s. Wilt u meer weten over energie of energie tarieven?

Tags: , , , , , , , , , ,

Category: Onshore windparken

Reacties (2)

Trackback URL | Reacties RSS Feed

 1. Herman Jonknan schreef:

  Ik ben bezig een energie autarke woning te ontwikkelen. Die woning wil ik onafhankelijk van de openbare nutsvoorzieningen elektriciteit en gas bedrijven. Als energiebronnen zal ik zon en wind inzetten. Om tijden van zon- en wind schaarste te overbruggen zal ik van warmte en elektriciteitsopslag gebruikmaken. Dat vereist state of the art technologie op het vlak van besturing en toe te passen primaire componenten. Ik zal eerst een proefwoning ontwerpen en bouwen en waarmee ik ervaring opdoe. Daarna wil ik het concept vermarkten. Ik denk dat hier een markt voor zal zijn (zeker over enkele jaren). Ik plan het ontwerp gereed te hebben in 2017 en wil in het voorjaar van 2018 gaan bouwen. De woning wil ik geschikt maken voor bouwen in aardbeving belaste gebieden. Ik zal daarom lichte en duurzame materialen gebruiken. In aardbevings gebieden „werkt” de bodem. Dat is voor ondergrondse nutssystemen een risico (stroom uitval etc.). Ondermeer daarom wil ik ook zo weinig mogelijk gebruik maken van (ondergrondse) nuts-infrastructuur. Daartoe reken ik ook glasvezel (voor internet etc.). Mijn vraag is of er bij kleinschalige methaniseringsmogelijkheden bekend zijn. Daar mee zou ik graag experimenteren in de proefwoning.

 2. Theo Haffmans schreef:

  Het zou handig zijn als ook iets gezegd werd over het rendement van opslag via elektrolyse.