Windenergiesector steunt Klimaatakkoord

| 22 september 2019

Voorzitter Hans Timmers van de Nederlandse WindEnergie Associatie tekende op 18 september jl. namens meer dan 300 bedrijven actief in de windindustrie het Klimaatakkoord. Hierin staan afspraken geformuleerd voor het realiseren van een CO2 uitstootreductie in 2030 van 49% ten opzichte van 1990.

De windsector committeert zich hiermee aan een ontwikkeling die tegelijk afhankelijk is van hun bijdrage. Hans Timmers: “Deze sector is onmisbaar voor een succesvolle energietransitie omdat hij samen met zonne-energie de schone en duurzame energievoorziening mogelijk maakt die Nederland zich wenst. Hoewel een redelijke businesscase niet vanzelfsprekend is en de vooruitzichten onzeker, is het een uitdaging waar de sector zijn schouders onder zet. Systeemdenken staat daarbij overigens voorop.”

Eerder al tekenden de financiële sector, Techniek Nederland (installatiebranche) en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) voor het klimaatakkoord. Afgelopen week maakte olie- en gasmultinational Shell als eerste van de grote industrieën in Nederland zijn steun bekend voor het Klimaatakkoord.

Alleen al op zee leverde de Nederlandse windenergiesector in 2017 een economische bijdrage van ongeveer €2 miljard met zo’n 6400 FTE. Die economische bijdrage kan groeien tot ongeveer €4 miljard per jaar in 2040, vooral als gevolg van de ontwikkeling van windparken op de Noordzee.

Category: Klimaatverandering, Windenergie

Reacties zijn gesloten.