WindEurope presenteert richtlijnen voor ontmanteling van onshore windturbines

| 22 november 2020

Bron: WindEurope

WindEurope, de Europese windorganisatie, presenteerde deze week tijdens het door haar georganiseerde End-of-Life Issues and Strategies Seminar (EoLIS 2020) een document met nieuwe industrierichtlijnen voor het buitenbedrijfstellen en ontmantelen van windturbines op land.

De huidige operationele levensduur van een windturbine op land is 20-25 jaar. Op dit moment staan er in Europa volgens WindEurope ongeveer 34.000 windturbines die 15 jaar of ouder zijn. Deze turbines hebben een gezamenlijk vermogen van 36 GW. 9 GW aan turbines hebben een leeftijd van 20 tot 24 jaar en 1 GW zelfs ouder dan 25 jaar, aldus WindEurope. Het merendeel van de turbines staan in Duitsland. Ook Spanje, Frankrijk en Italië hebben veel verouderende turbines.

WindEurope schat dat de levensduur van de helft van de bestaande windparken in Europa met 5-10 jaar wordt verlengd op het moment als ze 20 jaar operationeel zijn. Bij het bereiken van het einde van de operationele levensduur worden deze turbines grotendeels weggehaald, voorgoed, of om plaats te maken voor turbinemodellen met een groter vermogen. Er ontstaat dus een grote markt voor het ontmantelen van windturbines in de komende decennia.

Ontmanteling en duurzaamheid
Bij het volledig buiten bedrijf stellen en afbreken van turbines moet zoveel gekeken worden naar circulariteit. Ongeveer tussen de 85-90% van een gedemonteerde windturbine wordt op dit moment gerecycled, inclusief de toren, fundering, generator en tandwielkast. De meeste van deze materialen zijn gemaakt van beton, staal en gietijzer. Deze zijn gemakkelijk te recyclen en er bestaat in Europa al een actieve markt voor circulaire economie. Recycling van de composietmaterialen in de turbinebladen is complexer.

Internationale norm 
In juli kondigde WindEurope al aan dat er een internationale standaard moet komen die definieert hoe turbines moeten worden ontmanteld. In het kader hiervan heeft WindEurope een Task Force opgezet om met richtlijnen te komen voor het buitenbedrijfstellen en ontmanteling van windturbines, op een duurzame wijze. Dit heeft geleid tot de totstandkoming van het document ‘Decommissioning of Onshore Wind Turbines‘ waarin een samenvatting met aanbevelingen op hoog niveau zijn verwerkt.

Het document geeft een uitgebreid overzicht van de huidige regels en voorschriften voor ontmanteling in heel Europa. Daarnaast definieert het de beste praktijken voor ontmanteling – met aanbevelingen voor demontage, snijden en scheiden op locatie en hoe het materiaal het beste kan worden geladen en vervoerd. Het omvat ook gezondheids- en veiligheidsvereisten.

Het doel van het document was om ingediend te kunnen worden bij de International Electrotechnical Commission (IEC) TC88 als input voor de lopende wijziging van de technische specificatie 61400-28 CD, die zich richt op het einde van de levensduur van windturbines. WindEurope heeft het document dan ook ingediend en hoopt dat het zal bijdragen aan de totstandkoming van een internationale industriestandaard voor duurzame buitenbedrijfstelling en ontmanteling van windturbines op land.

Tags: , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.