Windpark Giessenwind wordt ingezet voor levering van regelvermogen aan TenneT

| 22 juni 2022

Foto bron: TenneT

Zakelijke energieleverancier Scholt Energy en energie managementbedrijf Enervalis gaan windpark Giessenwind bij Giessenburg vanaf medio juli inzetten op de markt voor regelvermogen (aFRR) van landelijk netbeheerder TenneT.

Windpark Giessenwind is daarmee de eerste decentrale duurzame energiebron van Scholt Energy die dit specifieke vermogen levert aan TenneT. Scholt Energy werkte als balancing service provider (BSP) samen met softwarespecialist Enervalis om het windpark te integreren op het digitale platform van TenneT.

Bert Eissen, Director Energy Transition Services bij Scholt Energy: “Wij zijn erg trots dat we als eerste decentraal regelvermogen kunnen leveren met windturbines. Hiermee dragen we bij aan het versnellen van de energietransitie en bieden we onze klanten tegelijkertijd een extra verdienmodel.”

Pilot decentrale duurzame energiebronnen voor balancering net

Al in 2018 startte TenneT een pilot met zeven geselecteerde partijen, waarvan Scholt Energy in samenwerking met Enervalis er één was. In de omschakeling naar een duurzaam energiesysteem neemt de balancerende rol van fossiele centrales, gestookt met bijvoorbeeld steenkolen of aardgas, af. Het aantal decentrale, duurzame energiebronnen neemt sterk toe en kunnen dus een CO2-vrij alternatief worden om het evenwicht (balans) tussen vraag en aanbod van elektriciteit te behouden, zodat het elektriciteitsnet stabiel blijft. Vorig jaar zomer werd de pilotfase afgerond en bleek dat decentrale energiebronnen in staat zijn om regelvermogen te leveren voor balanshandhaving.

Communicatietechnologie

In de pilot werden nieuwe datacommunicatietechnologieën getest om TenneT en leveranciers van flexibele elektriciteitsopwekking in staat te stellen de benodigde informatie voor balancering uit te wisselen. Dit werd gefaciliteerd via het op blockchain gebaseerde Crowd Balancing Platform Equigy. Equigy maakt het ook voor kleinere energieproducenten mogelijk om hun elektriciteit voor balancering van het energiesysteem aan te bieden en daarvoor te worden beloond.

Scholt Energy en Enervalis zijn er nu als eerste in geslaagd om via het Crowd Balancing Platform Equigy (CBP) een decentrale energiebron, windpark Giessenwind, in te zetten op de productieomgeving van TenneT.

Reduceren overproductie

Windpark Giessenwind uit 2013 bestaat uit drie 3 MW windturbiness met een ashoogte van 108 meter langs de A15. In mei 2017 is hier een batterij van circa 1 MWh geplaatst. Iedere vier seconden geven de windturbines aan het Enervalis Platform door wat de productie is en wat de verwachte productie zou moeten zijn op basis van de windsnelheid. Als er regelvermogen wordt geleverd aan TenneT, dan wijken die twee waarden af. Periodes van overproductie op het net – te veel invoeding van elektriciteit ten opzichte van de vraag – kunnen met deze vorm van regelvermogen worden gereduceerd. Een klein deel dus nu ook met behulp van windpark Giessenwind.

Deze techniek kan volgens TenneT ook worden toegepast op zonneparken. In plaats van de windsnelheid wordt dan gekeken naar de zoninstraling. Bron: TenneT

Tags: , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.