Windturbines groeperen in energieparken

| 22 juni 2010
bron: NWEA

Noodzakelijke opschaling windenergie alleen mogelijk met consistent overheidsbeleid.

In 10 jaar tijd een verdrievoudiging van windenergie op land. De windenergiesector gaat de uitdaging graag aan. Voor realisatie zijn consistent overheidsbeleid, maatschappelijjke acceptatie en vlotte procedures een vereiste. Het ministerie van VROM doet in dit kader alvast een voorzet door een tiental gebieden voor grote windparken — energielandschappen — te benoemen.

VROM lanceerde deze plannen op Winddag 2010 in Lelystad waar de sector bijeen was. NWEA ziet kansen voor het initiatief maar doet een dringende oproep aan de nog te vormen nieuwe regering zich hard te makenj voor duurzame energie …

“Anders halen wij de doelstelling voor 2020 onder geen beding. Juist windenergie op land en op zee kan daarbij een grote rol spelen, omdat daarmee snel veel duurzame energie mogelijk is tegen een lage prijs. Als je rekening houdt met de verborgen kosten voor elektriciteit uit kolen en gas, is windenergie even duur”, aldus NWEA.

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.