Kamp wil geen uitstel windpark Drentse Monden en Oostermoer

| 23 januari 2017

Minister Kamp van Economische Zaken wil niets weten van uitstel van de plannen voor het windpark Drentse Monden en Oostermoer. De opdracht van de Tweede Kamer om een bezinningsperiode in te lassen is onuitvoerbaar, zegt de bewindsman.

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde in december de motie van SP en PvdA om Kamp nog eens goed te laten kijken naar het geplande windpark. Op de PVV na wilden alle partijen dat de minister alle mogelijke alternatieven zou onderzoeken. De wens van regeringspartij PvdA was dat de hele kwestie over de verkiezingen van 15 maart zou worden getild.

Betrouwbaarheid van de overheid

De enige manier waarop Kamp een bezinningsperiode zou kunnen inlassen zou zijn door de reeds aan de initiatiefnemers verleende vergunningen in te trekken. Dat zou de betrouwbaarheid van de overheid ernstig schaden, vindt Kamp. ,,En er zou grond ontstaan voor het indienen van schadeclaims.’’

Kamp wijst onder meer op het genomen besluit van september 2016 en de beroepstermijn die liep tot 18 november. ,,Ik kan niet zo maar een beetje aan klooien. De hele procedure voor dit park is doorlopen. Ik ben klaar. Alles is helemaal vastgelegd. De Raad van State zal zich medio 2017 uitspreken over de bezwaren.’’

Wanneer een nieuwe procedure voor alternatieve vormen van duurzame energie zou moeten worden doorlopen, zouden de doelstellingen en afspraken uit het Energieakkoord bovendien niet worden gehaald, zegt Kamp. ,,Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. De provincie Drenthe heeft het gebied aangewezen en het hoort ook bij de politiek om uiteindelijk een besluit te nemen.’’

De minister verwijst ook naar aanpassingen die al zijn gedaan aan het oorspronkelijke plan. Zo is het park met vijf molens gereduceerd tot vijfenveertig en zijn er aanpassingen gedaan ten behoeve van radiotelescoop Lofar van Astron. Het instituut zette ook zijn handtekening onder een akkoord.

Lees meer

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.