704 MW offshore windproject Revolution Wind in VS krijgt bouwvergunning

| 23 augustus 2023

Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft op 22 augustus haar goedkeuring voor de bouw en exploitatie van het 704 MW Revolution Wind offshore windproject ten zuidoosten van Point Judith, Rhode Island bekend gemaakt.

Bron: Revolution Wind

Het project, dat ongeveer 15 zeemijlen ten zuidoosten van Point Judith zal worden gebouwd, zal een geschatte capaciteit hebben van 704 MW, waarmee het equivalent van bijna 250.000 huizen van stroom kunnen worden voorzien. Het project zal tijdens de bouw naar schatting 1200 lokale banen opleveren. Het project is een initiatief van Ørsted en Eversource (50/50).

Minder windturbines dan in origineel plan

Van 2021 tot 2023 heeft het BOEM 44 adviserende partijen ontmoet, waaronder inheemse volksstammen, federale en staatsagentschappen, lokale overheden, niet-gouvernementele organisaties, particuliere eigenaren en Revolution Wind, als onderdeel van het National Historic Preservation Act Section 106-proces om maatregelen te identificeren voor het vermijden, minimaliseren en mitigeren van de gevolgen voor historische en culturele bronnen en eigendommen.

Na zorgvuldige afweging van de definitieve alternatieven van het Environmental Impact Statement (EIS), met inbegrip van de openbare opmerkingen die zijn ontvangen op het ontwerp van de EIS, heeft het ministerie het Construction and Operations Plan (COP) van Revolution Wind goedgekeurd onder het voorkeursalternatief G dat in de EIS is geïdentificeerd en geanalyseerd. Deze voorziet in maximaal 79 mogelijke locaties voor de installatie van 65 windturbines en twee offshore substations binnen het leasegebied. Dat is minder dan oorspronkelijk door de ontwikkelaar was voorgesteld. Hiervoor is gekozen om de gevolgen voor visuele bronnen, benthische habitats en medegebruikers van de oceaan te beperken.

Zo moet Revolution Wind visserij mitigerende fondsen oprichten om verliezen te compenseren die direct voortvloeien uit het project voor de recreatieve en commerciële visserij in Rhode Island en Massachusetts en een direct compensatieprogramma creëren om verloren inkomsten voor de visserij uit andere staten te vergoeden. Daarnaast heeft Revolution Wind zich gecommitteerd aan maatregelen zoals snelheidsbeperkingen voor schepen en bouwvrije zones om de mogelijke impact op beschermde soorten zoals zeezoogdieren, zeeschildpadden en Atlantische steur te verminderen.

De door het ministerie genomen beslissing is gedocumenteerd in de zogenoemde Record of Decision (ROD). De ROD vertegenwoordigt de laatste stap in het beoordelingsproces van de National Environmental Policy Act (Nationaal milieubeleidswet) voor het bouw- en exploitatieplan (COP) van Revolution Wind. Revolution Wind moet nog wel steeds het definitieve COP goedkeuringsbesluit van BOEM ontvangen, zoals vereist door de Renewable Energy Regulation, en andere vereiste federale en staatsvergunningen. Het definitieve COP-besluit van BOEM is gepland voor het najaar van 2023.

Bijdrage aan offshore winddoelstelling voor 2030

De aankondiging luidt de vierde goedkeuring van het ministerie voor een offshore windenergieproject op commerciële schaal en draagt bij aan het doel van president Biden om tegen 2030 30 GW offshore windenergiecapaciteit te ontwikkelen. Eerdere commerciële projecten die goedkeuring ontvingen zijn: het Vineyard Wind-project voor de kust van Massachusetts, het South Fork Wind-project voor de kust van Rhode Island en New York, en het Ocean Wind 1-project voor de kust van New Jersey.

President Biden’s economische agenda – Bidenomics – voedt Amerika’s toekomst van schone energie, creëert in Amerika gemaakte producten in Amerikaanse fabrieken met Amerikaanse werknemers en trekt meer dan 500 miljard dollar aan in de privésector voor productie en investeringen in schone energie, inclusief in de offshore windindustrie. Sinds het aantreden van de president hebben bedrijven 18 offshore-windscheepbouwprojecten aangekondigd, evenals investeringen van bijna 3,5 miljard dollar in 12 productiefaciliteiten en 13 havens om de Amerikaanse toeleveringsketen voor offshore windenergie te versterken, wat duizenden nieuwe banen oplevert. Zo meldt het ministerie.

Met de mijlpaal van gisteren blijft BOEM op schema om tegen 2025 de beoordeling van ten minste 16 offshore windprojectplannen af te ronden, goed voor meer dan 27 gigawatt aan schone energie.

 

 

Tags: , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.