Alle funderingspalen voor Windpark Fryslân staan

| 23 december 2020

De funderingswerkzaamheden in het IJsselmeer voor Windpark Fryslân zijn afgerond. Terwijl de laatste interne en externe platformen worden geplaatst, is deze maand ook een start gemaakt met de aanleg van de inter-array kabels.

In totaal zijn er 89 monopiles geplaatst. In september zijn de eerste activiteiten hiervoor gestart. De monopiles werden geplaatst met behulp van de Sarens Soccer Pitch (SSP), een speciaal voor dit project ontwikkeld drijvend installatieplatform. De SSP werd ondersteund door andere schepen. Een ander schip, de Hebolift 4, installeerde de betonnen platforms.

Op de funderingen komen de windturbines van Siemens Gamesa, met elk een vermogen van 4,3 MW, te staan. De installatie van de windturbines zal ergens begin 2021 aanvangen.

Ondertussen is de installatie van de inter-array-kabels gestart. De 33kV-kabels zullen de 89 turbines verbinden met het transformatorstation op Breezanddijk. De kabels worden geleverd door TKF. In totaal is ongeveer 90 km aan kabels nodig.

Wanneer het windpark in 2021 voltooid is, zal dit het grootste windpark zijn dat is gebouwd in door land omgeven wateren.

Lees het interview met Joris Hol, de project-EPC-directeur, in de nieuwste editie van Wind Energy Magazine (ENG) of hier in het Nederlands.

Tags: , , , , , , , ,

Category: Offshore windparken

Reacties zijn gesloten.