Bijeenkomst 6 dec. windenergie op land

| 23 november 2012

Op donderdag 6 dec. 2012 zal in Amersfoort door het Ministerie van Infrastructuur, Milieu en Economische zaken en VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) een bijeenkomst worden georganiseerd. Het betreft samen werken aan de Rijksstructuurvisie Windenergie op Land (WOL) met als doelstelling bij te dragen aan het behalen van de doelstelling van Nederland voor duurzame energie en zorg dragen voor de zorgvuldige inpassing van grootschalige windenergie in het landschap.

Klik hier voor het bericht en aanmelding.
Bron: VNG

 

Category: Bedrijven, Electriciteit, Groene energie, Onshore windparken, Overheid, Subsidie, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.