Boskalis en NBO leggen Hollandse Kust West Beta exportkabel

| 23 maart 2022

Kabellegger Ndurance. Bron: Boskalis

Netbeheerder TenneT heeft maritieme aannemer Boskalis, in consortium met het Chinese Orient Cables (NBO), het contract gegund voor de exportkabel Hollandse Kust West Beta.

Het contract omvat de installatie van twee 65 kilometer lange exportkabels die het geplande 700 MW offshore platform Hollandse Kust West Beta zullen verbinden met het onshore hoogspanningsnet van TenneT in Nederland. Verder zal Boskalis een 9 kilometer lange 66kV interconnectorkabel installeren tussen de offshore substations Hollandse Kust West Alpha en Hollandse Kust West Beta.

Boskalis voert dit contract uit in consortium met zijn partner NBO, die de hoogspanningskabels zal ontwerpen en leveren. De twee 220kV AC kabelcircuits zullen nabij het bestaande onshore hoogspanningsstation in Wijk aan Zee aan land komen.

Boskalis zal de binnen de groep aanwezige expertise en capaciteiten ten volle benutten voor een geïntegreerde oplossing, waaronder het ruimen van munitie van de zeebodem, geotechnisch en geofysisch onderzoek, strand- en zeebodemvoorbereidingswerkzaamheden en het leggen en begraven van de kabels.

Stikstofreductie

Het contract betekent een voortzetting van de samenwerking tussen TenneT en Boskalis op de Noordzee. De partijen werkten eerder samen aan de installatie van de zeekabels voor het offshore windpark Borssele.

Nieuw is dat TenneT de partijen bij de tender voor dit contract specifiek heeft laten sturen op de reductie van stikstofemissies (NOx) tijdens de werkzaamheden. In het aanbestedingsproces moesten inschrijvers een rekenmodel opnemen hoe hun installatiemethode onder de NOx-emissiedrempel zou blijven.

Het offshore windpark Hollandse Kust (west beta) zal naar verwachting in 2025 in bedrijf worden genomen.

Tags: , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.