Deense haven zoekt Nederlandse investeerders voor ambitieus windproject

| 23 januari 2024

De Deense Port of Hirtshals wil de groenste haven van Europa worden. De haven in Noord-Denemarken is al vergevorderd met haar plannen om een hub te worden voor de productie en het verbruik van groene energie en start nu een dialoog met investeerders die zowel windturbines in de haven willen bouwen als deel willen uitmaken van een nauwe samenwerking met andere bedrijven.

Port of Hirtshals is een van de eerste havens ter wereld die eist dat de elektriciteit die door haar windturbines wordt opgewekt, wordt gebruikt om de groene brandstoffen van de toekomst te produceren.

Nederlandse investeerders hebben nu de kans om windturbines te bouwen in de haven en tegelijkertijd deel uit te maken van een ambitieuze samenwerking die de productie van klimaatvriendelijke brandstoffen voor de scheepvaart, power-to-x en de opslag en het transport van CO2 naar lege olievelden in de Noordzee omvat.

Tot negen windturbines in de haven & samenwerking

Port of Hirtshals heeft de ambitie om de groenste haven van Europa te worden en zet nu een nieuwe stap in de richting van dit doel door in dialoog met Nederlandse investeerders een aanbesteding uit te schrijven voor de rechten om tot negen grote windturbines in de haven te bouwen. De haven mikt op een investeerder die niet alleen de windturbines zal bouwen en de elektriciteit vanaf 2027 zal verkopen, maar die ook deel zal uitmaken van de samenwerking die Port of Hirtshals is aangegaan met verschillende Deense en internationale bedrijven.

Port of Hirtshals voert daarom een marktdialoog met potentiële investeerders om hen inzicht te geven in de spannende mogelijkheden die het project in Hirtshals biedt. Een van de concessievoorwaarden zal zijn dat de geproduceerde groene energie gebruikt wordt om de groene transitie in de Port of Hirtshals te versterken. Later zal de oprichting van windturbines worden aanbesteed door de EU.

“We kennen geen eerdere voorbeelden waarbij op deze manier verwachtingen worden gesteld aan externe investeerders. Onze prioriteit is om samen te werken met een investeerder of consortium dat actief wil deelnemen aan het groene overgangsproces. Dit is een uitdrukking van het feit dat wij grote nadruk leggen op samenwerking tussen de verschillende spelers in de haven, omdat dit belangrijk is bij het creëren van een nieuw zakelijk avontuur,” zegt CEO Per Holm Nørgaard van Port of Hirtshals.

Optimale omstandigheden voor windturbines

De nieuwe windturbines, die tussen de 150 en 200 meter hoog zullen zijn, afhankelijk van het aantal turbines, zullen cruciaal zijn voor de bedrijfsontwikkeling in de haven, aangezien er grote hoeveelheden groene stroom nodig zullen zijn om de plannen van de haven te realiseren. Volgens berekeningen kunnen de nieuwe windturbines in totaal 135-174 megawattuur per jaar produceren. De windturbines zullen een van de beste locaties op land in Denemarken hebben vanwege de sterke wind in het gebied, wat resulteert in een verwachte lage productieprijs per kilowattuur. Bovendien staan er al vier windturbines van 4,2 MW op het land van de haven, die in 2019 werden opgericht als de eerste commerciële windturbines in Denemarken.

“Het lijdt geen twijfel dat Hirtshals een aantrekkelijk gebied is voor windturbines. Hirtshals is een van de meest winderige plaatsen in Denemarken, en we verwachten grote belangstelling van investeerders,” zegt Per Holm Nørgaard.

De energie van zowel de bestaande als de toekomstige windturbines zal worden gebruikt voor power-to-x-doeleinden, wat de ambitie van Port of Hirtshals onderstreept om nieuwe groene energieoplossingen te creëren en de ontwikkeling van een circulaire economie te versterken. De voorwaarden van de concessie zullen dus ook de deur openen naar nieuwe duurzame industrieën.

Veel groene activiteiten in de haven

Port of Hirtshals heeft al verschillende initiatieven genomen om van de haven een knooppunt te maken voor onder andere de productie van toekomstige brandstoffen voor de scheepvaart. De haven maakt ook deel uit van het Greenport Scandinavia consortium in samenwerking met INEOS Energy, Wintershall DEA, Aalborg Portland, Evida, Biocarb Solution en Greenport North om CO2 op te slaan en te verschepen naar lege olievelden in de Noordzee. Dit zijn slechts enkele van de initiatieven die de haven in de voorhoede van Europa zullen plaatsen als het gaat om de groene transitie.

“We zien zeer goede mogelijkheden voor het vestigen van de productie van bijvoorbeeld methanol en waterstof in de haven, en we werken momenteel aan de planning van een grote havenuitbreiding, die de oprichting van een nieuw groot commercieel gebied zal omvatten met ruimte voor nog meer bedrijven die werken met de groene oplossingen van de toekomst”, zegt Per Holm Nørgaard.

Ontwikkelingsbedrijf helpt investeerders op weg

Het ontwikkelingsbedrijf Greenport North, dat gedeeltelijk eigendom is van Port of Hirtshals, speelt een sleutelrol in de constructieve samenwerking tussen bedrijven – inclusief de toekomstige investeerder(s). Greenport North is een katalysator voor groene transitie en groei voor bestaande en nieuwe bedrijven in Port of Hirtshals en heeft uitgebreide ervaring met groene energieoplossingen, sectorkoppeling en circulaire economie. Het bedrijf helpt bij het verkennen van het potentieel voor samenwerking met andere bedrijven en vergemakkelijkt het contact met de haven, nutsbedrijven, investeerders en relevante autoriteiten.

“Het potentieel is enorm en we zullen proberen om mogelijke investeerders hiervan te overtuigen in de dialoog die we nu starten. Enkele van onze doelen zijn dat we al in 2027 groene energie kunnen aanbieden aan veel bedrijven, dat we de noodzakelijke randvoorwaarden hebben gecreëerd voor de productie van nieuwe groene brandstoffen, en dat ons Smart Energy System, waarbij overtollige energie wordt gerecycled in industriële symbiose, draait,” zegt Per Holm Nørgaard.

Port of Hirtshals heeft een aantal technische vooronderzoeken laten uitvoeren, waaronder de verwachte energieproductie van de toekomstige windturbines:

Aantal turbines Hoogte (m) Totale energieproductie
9 150 Ca. 169 MWh/j
6 180 Ca. 174 MWh/j
4 200 Ca. 135 MWh/j

Bron: Port of Hirtshals

Tags: , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.