Definitieve verklaring van geen bedenkingen uitbreiding Windpark Groene Dijk II

| 23 september 2021
Definitieve verklaring van geen bedenkingen vierde windturbine Etten-Leur

1 van de visualisatie van de vierde windturbine Bron: Etten-Leur

De Gemeenteraad van Etten-Leur heeft op 20 september een definitieve verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor Windturbine Hoge Zijpolder, in de Hogezijpolder tussen Etten-Leur en Zevenbergen.

De windturbine moet op de Lamsweg komen te staan, in lijn met de drie bestaande windturbines van het bestaande Windpark Groene Dijk II. De drie bestaande Vestas windturbines van dit windpark zijn in 2019 geplaatst. Zij maakten plaats voor vijf kleinere turbines die daar al 17 jaar draaiden.

De initiatiefnemer van Windturbine Hoge Zijpolder is WP Hoge Zijpolder B.V., waarvan de eigenaar van het bestaande windpark ook toebehoort. Het plan is voor een windturbine met een tiphoogte van 200 meter.

In januari dit jaar is bij Burgemeester en Wethouders de aanvraag gedaan voor de omgevingsvergunning voor de windturbine. Om medewerking te kunnen verlenen moet ‘buitenplans’ afgeweken worden van het bestemmingsplan. De gemeenteraad moet een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) afgeven om de omgevingsvergunning te kunnen verlenen.

Op 12 april heeft de raad  de verklaring van geen bedenkingen gegeven. De ontwerp omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor Windturbine Hoge Zijpolder hebben van 13 mei 2021 gedurende 6 weken, tot en met 23 juni 2021. Hier zien 5 zienswijzen tegen ingediend, waarvan er 2 zijn ingetrokken. Aan de hand hiervan is de omgevingsvergunning aangepast.

Dit heeft er niet toe geleid dat de raad geen verklaring van geen bedenkingen afgeeft. Op 20 september werd deze definitieve verklaring gegeven. Er waren 16 stemmen voor en 5 stemmen tegen. Wel werden zorgen geuit van overlast op de omgeving en natuur. Er zijn echter geen juridische bezwaren tegen de komst van de windturbine. De gemeente kan nu een omgevingsvergunning afgeven. Hier kan nog gedurende zes weken na afgifte nog bezwaar tegen aangetekend worden. Bron: Etten-Leur

Tags: , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.