Drenthe doet molens in de ban

| 23 januari 2010
bron: Diverse Bronnen

De provincie Drenthe komt met voorstellen om de bouw van windmolens in een groot deel van Drenthe te verbieden.

PvdA-gedeputeerde Anneke Haarsma wil alleen in de regio Zuidoost-Drenthe windmolenparken toestaan. Ze komt daarmee tegemoet aan de Milieufederatie Drenthe. Die vreest bij monde van directeur Reinder Hoekstra voor een wildgroei aan windmolenparken. Aanvankelijk was de provincie van plan om via overleg afspraken te maken met gemeenten. Haarsma gaat nu een stap verder. Er staat in heel Drenthe welgeteld 1 windmolen, maar Gedepueerde Haarsma zegt: “We zijn niet tegen windenergie, maar het dreigt giga uit de hand te lopen. En ik wil niet aan de wieg staan van een nieuwe verrommeling van het landschap. Daarom komen we met regels of een verordening.” De opstelling van de gedeputeerde betekent dat Essent geen toestemming krijgt voor de bouw van een windmolenpark bij de vuilverbrander in Wijster. Ook de gemeente Assen krijgt nul op het rekest voor een park langs de A28.

Eind vorig jaar al maakte de provincie bekend dat zij in de Zuidoosthoek van Drenthe tussen de 15 en 20 windmolens wil realiseren. Het college verwierp plannen in Assen, Wijster en Tynaarlo.

Het eerste windpark van Drenthe komt nu toch eindelijk van de grond (na een jaar of negen tobben; SenterNovem meende aanvankelijk b.v. dat het ene ministerie het andere niet zou mogen subsidiëren). Bij Coevorden realiseert het ministerie van defensie misschien dit jaar nog een project van 3 turbines en maximaal 10 MW op basis van een SDE-subsidie 2009. Het tijdstip van realisatie zal vooral afhangen van de levertijd van het nog te kiezen turbinetype.

Lees / luister bericht november 2009 RTV – Drenthe
Dagblad van het Noorden, 23 januari 2010.

Category: Overheid, Windenergie, Windmolens, Windparken

Reacties zijn gesloten.