Energiepark Haringvliet geopend: combinatie wind, zon en batterijen

| 23 maart 2022

Foto:  Vattenfall/Jorrit Lousberg

Gisteren werd Energiepark Haringvliet, gelegen in Goeree-Overflakkee, feestelijk geopend. In het energiepark worden wind, zon en batterijen met elkaar gecombineerd. Het is de eerste keer dat Vattenfall de drie technieken op één plek combineert. 

Door deze combinatie wordt de productie van energie goedkoper, wordt de beschikbare netcapaciteit beter gebruikt en is er minder impact op de omgeving. Het energiepark bestaat uit zes windturbines, van het type Nordex N117 met 3,6 MW vermogen, 115.000 zonnepanelen en een grote batterij, verdeeld over 12 zeecontainers met in totaal 288 batterijpaketten met een gecombineerd vermogen van 12 MW. Naar verwachting zal het park jaarlijks ongeveer 140 GWh stroom produceren.  De drie verschillende technieken delen samen dezelfde netaansluiting. 

Martijn Hagens, CEO Vattenfall Nederland zegt: “Om de klimaatdoelen in zicht te houden zullen we de energietransitie moeten versnellen. Dat is een ongelooflijk zware opgave, waarvoor we de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk moeten inzetten. In Haringvliet lukt het om wind, zon en batterijen zo op elkaar af te stemmen dat we over het jaar heen meer duurzame energie leveren, tegen lagere kosten, met een zo gering mogelijke impact op het milieu, het net en de omgeving. Daarmee zetten we opnieuw een belangrijke stap op weg naar een fossielvrij leven binnen een generatie.”

Combineren

Zonnepanelen produceren overdag energie, terwijl windturbines in Nederland ’s nachts vaak meer opleveren. In de seizoenen vullen beide elkaar aan doordat windturbines in de winter de meeste elektriciteit leveren en zonnepalen in de zomer. Hierdoor kunnen de twee bronnen gebruik maken van dezelfde netaansluiting. Dit betekent dat er minder vermogen gereserveerd hoeft te worden in het net en dat de aansluiting veel vaker gebruikt wordt door het jaar heen. Daarnaast zorgt de batterij ervoor dat het net in balans blijft. Afhankelijk van de situatie leveren ze een beetje extra stroom aan het net of slaan ze de elektriciteit op. Een zelf ontwikkeld softwaresysteem zorgt ervoor dat de verschillende elementen optimaal samenwerken. 

Voordelen

Het ontwikkelen van een windpark kost zo een tien jaar aan voorbereiding. Er wordt belangrijke tijdswinst geboekt door vanaf het begin ook zon en batterijen mee te nemen in de plannen. Daarnaast is het combineren van de drie technologieën en bouwen van het energiepark goedkoper. Ze delen hetzelfde onderstation, dezelfde kabels, onderhoudswegen, netaansluiting en de grond hoeft maar één keer open.

Ook voor de samenleving is het gunstig. De netaansluiting wordt efficiënter gebruikt, zo hoeft er minder capaciteit op het net gereserveerd worden en verzwaring van het net blijft beperkt tot 1 plek. Ook hoeft het schaarse technisch personeel maar een keer ingezet te worden, waardoor de energietransitie wordt versneld. 

Een voordeel voor de omgeving is dat de beschikbare ruimte efficiënt wordt gebruikt, waardoor er meer ruimte overblijft voor andere functies in de omgeving. De omgeving werd ook nauw betrokken bij de totstandkoming van het park. Via gebiedsateliers met omwonenden, belangenorganisaties, gemeente, provincie en netbeheerder werd input gehaald voor het uiteindelijke parkontwerp. Ook werd er rekening gehouden met de mensen die fietsen en wandelen in het gebied. 

Windfonds

Samen met andere initiatiefnemers van windprojecten werd het Windfonds Goeree-Overflakkee opgericht. Eigenaren van windparken die na 2016 gebouwd zijn of worden, dragen jaarlijks af aan het Windfonds. Bewoners en organisaties kunnen beroep doen op het Windfonds voor ondersteuning van lokale projecten. De directe omwonenden ontvangen jaarlijks een vergoeding vanuit het windpark. 

Enthousiasme

Het enthousiasme voor dit project vanuit de verschillende betrokkenen is tot nu toe groot. Het energiepark wordt ook positief ontvangen door de stakeholders. Het energiepark vormt een blauwdruk voor toekomstige projecten. Vattenfall zal in het vervolg vanaf het eerste begin onderzoeken of er mogelijkheden zijn om meerdere technologieën naast elkaar in te zetten. Bron: Vattenfall

Tags: , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.