Europarlementariër Peter van Dalen onderzoekt impact offshore windparken op visserijsector

| 23 januari 2020

Pixabay

Het Europees Parlement heeft onlangs Europarlementariër Peter van Dalen (van de ChristenUnie) aangewezen als rapporteur voor het rapport Impact van windparken op zee en duurzame energiesystemen op de visserijsector. Op 22 januari leidde hij bij het Europees Parlement het evenement “Kunnen de visserij en windmolenparken op zee naast elkaar bestaan?” dat moest dienen als een eerste aftrap om in gesprek te gaan met de verschillende betrokken partijen.

Het evenement werd georganiseerd in samenwerking met Europêche, VisNed, EMK en Collectif Pêcheurs Artisans (de Franse kleinschalige visserij). Bij dit evenement waren zowel wetenschappers als beleidsmakers (windindustrie, NGO’s en de Europese Commissie) en vissers aanwezig. Tijdens het evenement werd er van gedachten gewisseld met een wetenschappelijk panel, een beleidspanel en een visserijpanel.

Vanuit de visserij is er o.a. kritiek dat de visstanden afnemen op de plekken waar windmolenparken komen en dat deze windparken ook nog eens op de beste visgronden worden gebouwd. Zo kwam vanuit de Franse visserij de roep om meer onderzoek naar de impact op de verschillende vissoorten en schelpen; of deze kunnen blijven voortplanten, ze gezond blijven en of er genoeg voedsel aanwezig blijft.

Gilles Dickson, CEO van WindEurope is volgens Van Dalen een stuk positiever over deze ontwikkeling: “De sleutel is dat we met elkaar in dialoog blijven en samenwerken. Er zijn goede voorbeelden bekend waar beide sectoren productief hebben samengewerkt en daar moeten we op verder bouwen.”

Van Dalen vindt het evenement een goede eerste aftrap: “Het is me echt duidelijk geworden dat er meer onderzoek moet plaatsvinden, met name op het gebied van exploitatie en sloop van windmolenparken, oftewel de gevolgen voor op de lange termijn. Ook moeten we meer weten over het effect van elektromagnetische velden op het maritieme zeeleven”.

Als rapporteur gaat Van Dalen een eigen initiatief rapport van het Europees Parlement trekken. Er mogen elke 2,5 jaar, enkel zes van zulke eigen initiatief rapporten opgezet worden. Hij geeft aan nog wel meer veel diepgaande gesprekken te gaan voeren de komende tijd met alle belanghebbenden. Bovendien wil hij werkbezoeken gaan brengen aan Wales, Ierland en Denemarken, omdat men daar al meer ervaring heeft met windmolenparken op zee en de impact voor de visserij. Het is Van Dalens wens om het rapport in de tweede helft van dit jaar te kunnen presenteren. Bron: Van Dalen

 

 

Tags: , ,

Category: Offshore Windparken, Onshore windparken, Windparken

Reacties zijn gesloten.