Fout in omgevingsvergunning windpark bij Staphorst moet hersteld worden

| 23 december 2020

Visualisatie Windpark Bovenweg. Bron: Wij Duurzaam Staphorst

Bij Staphorst in de provincie Overijssel wordt het Windpark Bovenwind ontwikkeld. Tegen de in 2019 verleende omgevingsvergunning zijn bewoners en ondernemers uit Staphorst in beroep gegaan. In een uitspraak door de Raad van State werd geoordeeld dat de omgevingsvergunning aangepast dient te worden met betrekking tot de maximaal toegestane geluidsbelasting.

Windpark Bovenwind (voorheen Windpark Staphorst) wordt gerealiseerd door coöperatie Wij Duurzaam Staphorst. Het plan voorziet in de komst van drie windturbines ten zuidoosten van Staphorst met een maximale tiphoogte van 212 meter en een beoogd gezamenlijk opgesteld vermogen van 12 MW. Het park moet in 2021 klaar zijn.

Het college van burgemeester en wethouders van Staphorst heeft op 3 oktober 2019 de omgevingsvergunning verleend voor de komst van de drie turbines.

Tegen deze vergunning zijn bewoners en ondernemers die wonen of zijn gevestigd in de omgeving van het voorziene windpark Staphorst in beroep gegaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij vrezen dat de realisatie van de drie windturbines leidt tot een aantasting van hun woon- en leefklimaat.

Maximale geluidsbelasting
De Afdeling heeft geoordeeld dat op het gebied van geluid er een fout in de omgevingsvergunning staat. Volgens de Afdeling is de maximaal toegestane geluidsbelasting niet goed vastgelegd. Uit het geluid- en slagschaduwrapport (“Akoestisch onderzoek en onderzoek slagschaduw vergunning Windpark Staphorst”) dat ook onderdeel uitmaakt van de omgevingsvergunning, zijn de waarden van 45 dB Lden en 39 dB Lnight genoemd bij gebruik van de worst-case windturbinetype. Dit wijkt af van de normen van 47 dB Lden en 41 dB Lnight in artikel 3.14a van het Activiteitenbesluit. De Afdeling oordeelt dat daarom de maximale waarden beter geformuleerd moeten worden in de omgevingsvergunning.

In de uitspraak draagt de Afdeling het college van de gemeente Staphorst op om binnen 10 weken na de verzending van de uitspraak het gebrek in het besluit van 3 oktober 2019 te herstellen. Een gewijzigd of nieuw besluit moet zo spoedig mogelijk op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend gemaakt worden.

 

 

 

Tags: , , , ,

Category: Onshore windparken

Reacties zijn gesloten.