Friese dorpen ontvangen basisinformatie windenergie

| 23 april 2014

De stichting “Hou Friesland Mooi” welke opkomt voor de belangen van omwonenden van windturbines, heeft een document ontwikkeld met basisinformatie over windenergie (ook op deze site). Dit wordt naar alle alle dorpen in de provincie Friesland gestuurd.

De basisinformatie over windenergie biedt houvast in de discussie die de komende maanden gaat plaatsvinden in de provincie. Volgens het plan van aanpak van Fryslân foar de Wyn vinden er in mei/juni informatieavonden plaats over beoogde windmolenlocaties. Het is van belang dat er in die bijeenkomsten een goede discussie kan worden gevoerd. Inhoudelijke kennis is daarbij van groot belang.

De kennis die stichting Hou Friesland Mooi de afgelopen jaren heeft opgedaan, wil ze delen met alle dorpen en geïnteresseerden in Fryslân. Niet alle dorpen zullen met initiatieven te maken krijgen. Maar mocht dat wel het geval zijn, dan kan deze informatie nuttig zijn om kennis te verwerven en invloed uit te oefenen.friesland

Een digitale versie van de basisinformatie windenergie is te downloaden op: www.houfrieslandmooi.nl

Tags: , , , ,

Category: Groene energie, Overheid, Windenergie, Windturbines

Reacties zijn gesloten.