Gebied van Defensie boven waddeneilanden is geschikt voor windenergie

| 23 april 2014

Uit een onderzoeksrapport in opdracht van de provincie Groningen blijkt dat het gebied van Defensie boven de waddeneilanden zeer geschikt is voor windenergie op zee. De energie-opbrengsten zijn hoog omdat het er altijd hard waait en er is ruimte voor grootschalige windparken en een snelle aansluiting op de Eemshaven. Dit levert financieel voordeel op voor het Rijk & werkgelegenheid in het Eemshavengebied.

 

De provincie Groningen, Groningen Seaports, Energy Valley en de Natuur- en Milieufederatie roepen het Rijk op om een grondige analyse te maken van de kosten en baten van windenergie in het Defensiegebied.
In dat plan is het gebied van defensie niet opgenomen als ruimte voor windparken.Offshoreklein

Bron: RTV-Noord

Tags: , , , ,

Category: Groene energie, Offshore windparken, Offshore Windparken, Overheid, Windenergie, Windmolens, Windturbines

Reacties zijn gesloten.