Geinteresseerde voor windpark Amalia

| 23 maart 2011
bron: Energia

Een nieuwe geïnteresseerde heeft zich aangediend voor overname van 25% van het offshore windpark Amalia. Daarmee heeft Eneco, dat over het volledige eigendom van Amalia wil beschikken, er een concurrent bijgekregen.

Dat blijkt uit het vijfde curatorenverslag over de Econcernboedel dat deze maandag is verschenen. Eneco is momenteel al eigenaar van de helft van het offshore windpark Amalia (dat voorheen met Q7 werd aangeduid), het 120 MW park voor de kust van IJmuiden dat in 2008 in gebruik is genomen.

De andere helft was het bezit van de Windpark Q7 Holding BV, een holding die in april 2010 failliet ging in de nasleep van het faillissement van duurzaam energiebedrijf Econcern. De aandelen van die Q7 holding zijn weer verdeeld: voor ongeveer de helft zijn zij het eigendom van ING (49,9%), en voor de andere helft van de voormalige Econcern-onderdelen Evelop Capital en Ecoventures (samen 50,1%).

Nu had energiebedrijf Eneco vorig jaar al laten weten voorlopig het hele bezit van windpark Amalia na te streven. Dit bedrijf is zowel geïnteresseerd in overname van het ING-deel als van het Econcern-deel, dus in de andere twee kwarten van het windpark. Eneco was daarover in gesprek met de curatoren die de faillissementsafhandeling van Econcern onder hun hoede hebben. Eneco wil overigens uiteindelijk niet voor eeuwig het hele eigendom in handen houden, maar streeft volledig eigendom vooral na om zelf weer een geschikte partner te kunnen zoeken.

Maar inmiddels is er dus een andere gegadigde die zich bij curatoren Willem Jan van Andel en Louis Deterink heeft gemeld voor mogelijk overname van het oud-Econcernbelang in Windpark Q7 Holding, dus voor een kwart van windpark Amalia. Het enige dat de curatoren er in dit stadium over kunnen melden is dat gesprekken met zowel Eneco als de “geïnteresseerde koper” gaande zijn, en dat zij “niet in de positie verkeren om hierover nadere mededelingen te doen”.

Over de oorzaak van het uit 2009 daterende faillissement van Econcern kunnen de curatoren in hun laatste verslag ook nog niks melden. De beantwoording van de vraag “of bestuurders (de raad van commissarissen daaronder begrepen) en de externe accountant hun taak behoorlijk hebben vervuld” vergt volgens de curatoren een “omvangrijk onderzoek” dat een “periode van vele jaren beslaat”.

De resultaten van dat onderzoek zullen op zijn vroegst “in het vierde kwartaal van 2011 of het eerste kwartaal van 2012” kunnen worden gepubliceerd, zo verwachten zij.

Category: Windenergie, Windparken

Reacties zijn gesloten.