Grote spreiding energieverbruik huishoudens

| 23 november 2012

Het energieverbruik per huishouden verschilt behoorlijk, zowel voor elektriciteit als voor gas. Gemiddeld verbruikt een huishouden 3.312 kWh elektriciteit en 1.484m³ gas. Een groot aantal huishoudens verbruikt echter aanzienlijk meer; 10% verbruikt jaarlijks meer dan 5.500 kWh elektriciteit en 10% verbruikt meer dan 2.600 m3 gas. Het meest energieverbruikende apparaat in huis is de CV-ketel. Het stroomverbruik is sterk versnipperd. Verlichting verbruikt 14%. Apparaten die relatief veel stroom verbruiken zijn de koelkast (10%), de televisie (7%) en de wasdroger (6%).

Dit en meer wetenswaardigheden over energie staan in het boek EnergieTrends2012 dat vandaag is gepubliceerd door onderzoeksinstituut ECN in samenwerking met brancheorganisaties Energie-Nederland en Netbeheer Nederland. In Energie Trends 2012 staan alle cijfers en ontwikkelingen op het gebied van energie in Nederland in samenhang gepresenteerd. Het boek biedt informatie over energiegebruik door consumenten en bedrijven, geeft inzage in de internationale energiehandel en –productie en biedt inzicht in de ontwikkeling van de energienetten. De publicatie beoogt een bijdrage te leveren aan de kennis en bewustwording van het onderwerp energie.

Twee zaken springen eruit: huishoudens verbruiken minder energie en het aandeel duurzame energie blijft achter. Het gasverbruik van een gemiddeld huishouden neemt af en het stroomverbruik stabiliseert. Voor het gasverbruik is deze trend al langer zichtbaar. Elektriciteit heeft steeds meer nieuwe toepassingen maar apparaten worden ook steeds zuiniger. Huishoudens kunnen bijdragen aan de verduurzaming van de energie door bijvoorbeeld te isoleren of zonnepanelen te installeren. Duurzame energievoorziening Op dit moment is 4% van onze energie en 10% van onze elektriciteit afkomstig van hernieuwbare energiebronnen, veel minder dan bijvoorbeeld Duitsland en Denemarken. Per hoofd van de bevolking investeert Nederland nu zelfs minder in hernieuwbare energie dan China of Brazilië. In 2020 wil de regering dat 16% van alle energie verbruikt in Nederland hernieuwbaar is. Meer informatie:  www.netbeheernederland.nl

Bron: ECN

Category: Bedrijven, Electriciteit, Groene energie

Reacties zijn gesloten.