HVC bouwt groots zonnepark tussen turbines langs Noordermeerdijk.

| 23 april 2021
HVC bouwt zonnepark langs de Noordermeerdijk in de Noordoostpolder

Bron: HVC

In 2022 realiseert energiebedrijf HVC een zonnepark tussen de bestaande windturbines langs de Noordermeerdijk in de Noordoostpolder. Met een vermogen van circa 100 MW wordt het een van de grootste zonneparken van Nederland.

De gemeente Noordoostpolder heeft het gebied tussen en direct naast de windturbines op de Noordermeerdijk aangewezen om duurzame energie op te wekken met zonnepanelen, als onderdeel van de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Deze gronden zijn versnipperd en daardoor minder rendabel voor agrarisch gebruik.

HVC werkt sinds 2017 samen met overheden en een groep van 11 lokale grondeigenaren om dit idee voor een grootschalig zonnepark naast de windturbines verder uit te werken. In december 2020 heeft de gemeente de vergunning verleend voor dit zonnepark Noordermeerdijk, nadat er geen bezwaren waren. Ook is de SDE ++ subsidie ​​toegekend.

90 gigawatt uur per jaar

Er komen 200.000 zonnepanelen op een gebied van circa 50 hectare. De zonnepanelen worden tussen de windturbines in het NOP Agrowind Windpark geplaatst. Dit windpark vormt samen met het nearshore windpark Westermeerwind en de turbines van RWE het Windpark Noordoostpolder.

De zonnepanelen zullen jaarlijks zo’n 90 gigawatt uur aan groene stroom opwekken. Dit is voldoende om het equivalent van 28.500 huishoudens van energie te voorzien. Het project is het grootste zonne-energieproject tot nu toe voor HVC.

Cable pooling

De initiatiefnemers onderzoeken de mogelijkheid om het zonnepark aan te sluiten op de bestaande netaansluiting van het windpark. Dit wordt ook wel cable pooling genoemd. Op deze manier wordt de opwekking van energie uit wind en zon gecombineerd en kan in verschillende weertypen duurzame energie worden opgewekt. Dit scheelt aanzienlijk in de maatschappelijke kosten en de doorlooptijd van het project, omdat er geen nieuwe netwerkinfrastructuur aangelegd hoeft te worden door de netbeheerder.

Lokale omgeving

Bij het ontwerp van het zonnepark is zorgvuldig rekening gehouden met de inpassing in het dijklandschap en de natuur. Het park krijgt 9 hectare extra groen. De sloten tussen de zonnevelden krijgen een natuurlijke, verbrede oever die meer ruimte biedt aan waterdieren, planten en kustvogels. Daarnaast komt er tussen de dijk en de onderhoudsweg een groenstrook die wordt ingericht als natuurlijk en kruidenrijk grasland.

Omwonenden kunnen via vastrentende obligaties aan het project deelnemen. Daarnaast draagt ​​het zonnepark bij aan het duurzaamheidsfonds van de gemeente Noordoostpolder. Bron: HVC

Tags: , , , ,

Category: Groene energie, Onshore windparken, Systeemintegratie

Reacties zijn gesloten.