Indeling regio’s voor regionale energiestrategieën

| 23 januari 2019

De klimaatopgave vraagt om maatregelen die de persoonlijke leefomgeving van inwoners zullen raken en zichtbaar zullen zijn. Provincies, gemeenten en waterschappen moeten hierbij samenwerken en regionale-energie strategieën (RES) opstellen. Hiervoor is Nederland ingedeeld in 30 regio’s. Vorige week werd de indeling van de regio’s bekend gemaakt.

Samen met bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, netbeheerders en inwoners brengen de decentrale overheden de mogelijkheden voor duurzame opwek van energie in kaart en de gevolgen daarvan voor het energienetwerk. Deze manier van werken, gebaseerd op regionaal maatwerk, moet leiden tot gedragen concrete uitvoeringsplannen om bij te dragen aan de realisatie van het nog te sluiten klimaatakkoord.

Opgave klimaatakkoord
Het nog te sluiten klimaatakkoord beschrijft de opgave voor duurzame opwek van energie (waaronder elektriciteit en warmte) en gebruik, opslag en gevolgen daarvan voor het energienetwerk. De maatregelen van het klimaatakkoord moeten haalbaar, betaalbaar én uitvoerbaar zijn. Dat vraagt niet alleen om een zorgvuldig proces, met voldoende tijd voor besluitvorming, maar ook om financieel en maatschappelijk draagvlak.

Democratische legitimatie
De ruimtelijke afwegingen die met de RES en andere opgaven samenhangen vragen om democratische besluitvorming van gemeenten, provincies, waterschappen en Rijk. Om die reden besluiten uiteindelijke raads- en statenleden over de ruimtelijke consequenties van de RES via het Omgevingsbeleid en daarbij horende Omgevingsprogramma’s en Omgevingsplannen.

Nationaal Programma RES in oprichting
Veel regio’s werken al aan regionale-energiestrategieën of hebben al een concept gereed. Om te zorgen voor landelijk optelbare en onderling vergelijkbare RES-en is het Nationaal Programma RES in oprichting. Hierin werken de decentrale overheden samen met het Rijk en andere stakeholders aan het ondersteunen van de regio’s bij het opstellen van een RES.

Tags: , , ,

Category: Draagvlak omwonenden, Onshore windparken, Overheid, Windenergie

Reacties zijn gesloten.