Indiaas-Deense samenwerking lanceert conceptueel plan voor 15 Indiase offshore windparken

| 23 november 2022

Bron: Danish Energy Agency

Het Deense Energieagentschap (DEA) en het Indiase ministerie van Nieuwe en Hernieuwbare Energie (MNRE) hebben vandaag samen op een evenement in Chennai, India een conceptueel plan gepubliceerd met een pijplijn waarin 15 locaties voor offshore windenergie in India worden aangewezen.

De gezamenlijke studies zijn ontwikkeld in het kader van het Centre of Excellence for Offshore Wind and Renewable Energy. Het centrum is een gezamenlijk initiatief van DEA en MNRE en heeft tot doel de ambitieuze Indiase doelstelling van 30 GW offshore windenergie in 2030 te ondersteunen.

Het belicht het screeningproces en een conceptueel bouwplan voor de geselecteerde zones voor de kust van Tamil Nadu en Gujarat en is gebaseerd op de Deense aanpak van maritieme ruimtelijke ordening voor offshore windenergie.

Conceptueel bouwplan

In het conceptuele bouwplan wordt voorgesteld 14 locaties in Tamil Nadu (zuidoost India) en 1 locatie in Gujarat (noordwest India) aan te wijzen, overeenkomend met de geplande komende veilingen die zijn aangekondigd in het strategiedocument voor offshore windenergie, dat in juli 2022 door de Indiase regering is uitgebracht.

Bovendien worden in het verslag vier eerste locaties in Tamil Nadu voorgesteld voor de eerste leaseveiling van 4 GW in 2022-2023 om de vereiste studies en onderzoeken uit te voeren en vervolgens projecten te ontwikkelen in een open toegangsmodel (volgens model-3 van het strategiedocument). Als een relatief hoge capaciteitsdichtheid wordt aangenomen, kan alleen al in Tamil Nadu tot 25 GW in de geïdentificeerde gebieden worden gerealiseerd.

Aanbevelingen voor ontwikkeling haveninfrastructuur

Bovendien presenteerden de twee partijen een levensvatbaarheidsbeoordeling van de bestaande haveninfrastructuur rondom de kusten van de twee staten om tot 30 GW aan offshore windontwikkeling te ondersteunen met windturbines van 15+ MW. De studie bevat bovendien aanbevelingen voor upgrades en ontwikkeling.

Hierbij zijn een reeks havens voor de kust van Tamil Nadu en Gujarat aangewezen die voldoen aan de basiscriteria inzake navigatie en toegang om de installatie van windturbines en funderingen te ondersteunen. Deze havens vereisen echter aanzienlijke verbeteringen van de belangrijkste infrastructuur, zoals kades en werven, die nodig zijn voor de opslag van onderdelen van windturbines. Daarom wordt voor elke haven een reeks ontwikkelingsalternatieven voorgesteld.

De gezamenlijke projecten inzake maritieme ruimtelijke ordening en haveninfrastructuur hebben belangrijke input opgeleverd voor het ontwerpdocument voor de aanbesteding dat op 14 november 2022 door MNRE is vrijgegeven en momenteel door belanghebbenden wordt geraadpleegd en voor de komende aanbestedingen voor offshore windenergie in India.  Bron: Danish Energy Agency

 

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.