Lancering nieuw burgerparticipatie platform

| 23 juni 2015

Een nieuw journalistiek platform is opgericht in Noord-Holland voor lokale discussies op het gebied van duurzame energie: Kouten.nl.

Een onderzoeksjournalistiek platform dat knelpunten aansnijdt rondom zonneweides om tot betere besluitvorming te komen. “Het platform is ontstaan vanuit de heersende windmolendiscussie en als tegenreactie op de achterkamerpolitiek”, aldus de oprichter Carst Abma, die hiervoor experimenteerde met het WindNetwerk.
Kouten.nl is opgericht met dank aan het stimuleringsfonds voor de journalistiek.  Deels om kwesties aan de kaak te stellen, maar ook om een nieuwe vorm van journalistiek te bedrijven.

Op het platform staat burgerjournalistiek centraal, zoals ook steeds zichtbaarder is via de social-mediakanalen als Facebook en Twitter.
Het platform Kout is een antwoord op de achterkamerpolitiek, met als credo transparantie.
Burgerparticipatie
Via Kout kunnen mensen standpunten en kwesties aan de kaak stellen en op elkaar reageren. Kouten.nl gaat op zoek naar antwoorden binnen de heersende duurzame energiediscussies als journalistiek platform. Met oog op transparantie. Is er polarisatie? Dan gaan we kijken of we nuance kunnen aanbrengen.

Kouten.nl bedrijft oplossingsgerichte journalistiek die toch verbetering moet leiden op het gebied van duurzame energie ontwikkeling. Als case nemen zij het (non) beleid op zonneweides in de provincie Noord-Holland onder de loep, maar ook de postcoderegeling met alle haken en ogen.

Bovendien kunt u vragen stellen of juist oplossingen aandragen. Meng u ook op het platform, zodat we actief kunnen bijdragen aan de energietransitie.

Tags: , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.